EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В СИСТЕМІ ЗБУТУ НІШЕВОЇ РОСЛИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Н. М. Горобець

Назад

УДК: 338.432:631.145:631.1.027

Н. М. Горобець

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В СИСТЕМІ ЗБУТУ НІШЕВОЇ РОСЛИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто підходи до управління бізнес-процесами в системі збуту рослинницької продукції аграрного підприємства. Проаналізовано сучасний стан та особливості розвитку логістично-збутових ланцюгів реалізації нішевої рослинницької продукції, зокрема, амаранту. Оптимізовано канали збуту амаранту та запропоновано оновлену маркетингову політику, що включає формування стратегічних орієнтирів щодо виробництва та реалізації конкурентоспроможної рослинницької продукції. Розроблено стратегію збутової діяльності, яка грунтується на удосконаленні маркетингових заходів щодо логістично-збутових ланцюгів реалізації амаранту.

N. Gorobets

FEATURES OF MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES IN THE SYSTEM OF RETAILED POTATO PRODUCTION

Summary

The article deals with approaches to the management of business processes in the system of sales of crop production of agrarian enterprises. The current state and peculiarities of logistic-sales chain development of niche plant products, in particular, amaranth, are analyzed. Amaranth sales channels have been optimized and an updated marketing policy has been proposed, including the development of strategic guidelines for the production and marketing of competitive crop production. The strategy of sales activity, based on the improvement of marketing measures for the development of logistic and sales chains of amaranth sale, is developed.

№ 5 2018, стор. 28 - 33

Кількість переглядів: 1145

Відомості про авторів

Н. М. Горобець

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

N. Gorobets

PhD, associate professor, assistant professor of management rights Dnepro state agrarian-economic university

Як цитувати статтю

Горобець Н. М. Особливості управління бізнес-процесами в системі збуту нішевої рослинницької продукції. Агросвіт. 2018. № 5. С. 28–33.

Gorobets, N. (2018), “Features of management of business processes in the system of retailed potato production”, Agrosvit, vol. 5, pp. 28–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.