EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК БІООРІЄНТОВАНОЇ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ: ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
В. В. Лимар

Назад

УДК: 330.15

В. В. Лимар

РОЗВИТОК БІООРІЄНТОВАНОЇ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ: ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Анотація

Дослідження присвячено визначенню інституціональних елементів, які можуть підтримувати інноваційний розвиток біоорієнтованої аграрної економіки. Визначено, що система агрознань та інновацій — це теоретична концепція, вона є сукупністю взаємодіючих сільськогосподарських організацій та осіб, які задіяні у процесі створення, трансформації, передачі, зберігання, пошуку, інтеграції, дифузії та використання знань та інформації, з метою отримання синергетичних ефектів, вирішення проблем, пов'язаних із впровадженням інновацій у сектори біоорієнтованої аграрної економіки.
Проаналізовано прогноз можливого розвитку біоорієнтованої аграрної економіки та визначено такі інноваційні напрями досліджень: нові парадигми для первинного виробництва на основі екологічної інтенсифікації; нові технології, а саме цифрова революція; еластичність для стабільної біоорієнтованої аграрної економіки; новий енергетичний масштаб; нові бізнес- та політичні моделі; соціокультурне розповсюдження; менеджмент та політична економія; прогнозування розвитку біосфери.

V. Lymar

BIO-ORIENTED AGRARIAN ECONOMY DEVELOPMENT: INNOVATION ASPECT

Summary

The investigation is devoted to the definition of institutional elements that can promote innovation development of the bio-oriented agrarian economy. It was defined that the system of agrarian knowledge and innovation is the theoretical concept. It is the complex of interrelated agricultural organizations and stakeholders who take part in the process of generation, transformation, transfer, saving, searching, integration, diffusion and using knowledge and information with the aim of getting synergetic effects, solving problems connected with innovation implementation into the sectors of bio-oriented agrarian economy.
It was analyzed the prognosis of possible bio-oriented agrarian economy development and defined the next innovation directions of investigations: new paradigms for primary production on the basis of ecological intensification, new technologies, particularly digital revolution, elasticity for stable bio-oriented agrarian economy; new energetic scale, new business and policy models, socio-cultural dimension; management and political economy, prognosis of biosphere development.

№ 5 2018, стор. 21 - 27

Кількість переглядів: 952

Відомості про авторів

В. В. Лимар

к. е. н., директор навчально-наукового центру міжнародної освіти, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

V. Lymar

PhD in Economics, head of educational and scientific center of international education, Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Лимар В. В. Розвиток біоорієнтованої аграрної економіки: інноваційний аспект. Агросвіт. 2018. № 5. С. 21–27.

Lymar, V. (2018), “Bio-oriented agrarian economy development: innovation aspect”, Agrosvit, vol. 5, pp. 21–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.