EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ
Л. П. Рогатіна, О. В. Гуріна, М. С. Михайлов

Назад

УДК: 338.439

Л. П. Рогатіна, О. В. Гуріна, М. С. Михайлов

ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

Анотація

Стратегічне управління економічним розвитком регіону надзвичайно важливе для усунення диспропорцій у розвитку територій. Тому у статті розглядаються основні типи моделей та їх компоненти. Так як регіони України мають різне ресурсне забезпечення, то автором пропонується поєднання кількох моделей управління. Представлена модель економічного розвитку Південного регіону.

L. Rogatina, O. Gurina, M. Myhailov

PRECONDITIONS AND PRINCIPLES OF FORMING OF A MODEL OF STRATEGIC MANAGEMENT BY ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

Summary

Strategic management of economic development of the region is extremely important for eliminating disproportions in the development of territories. Therefore, the article deals with the main types of models and their components. Since the regions of Ukraine have different resource support, the author proposes a combination of several management models. The model of economic development of the Southern region is presented.

№ 4 2018, стор. 41 - 46

Кількість переглядів: 1095

Відомості про авторів

Л. П. Рогатіна

к. п. н., Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

L. Rogatina

candidate of political sciences, Odessa National Academy if Food Technologies


О. В. Гуріна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій та ЗЕД, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

O. Gurina

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management of Organization, MykolayivNational University named V.O. Sukhomlinsky, Mikolaiv


М. С. Михайлов

аспірант, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

M. Myhailov

Postgraduate Student, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Рогатіна Л. П., Гуріна О. В., Михайлов М. С. Передумови та принципи формування моделі стратегічного управління економічним розвитком регіону. Агросвіт. 2018. № 4. С. 41–46.

Rogatina, L., Gurina, O. and Myhailov, M. (2018), “Preconditions and principles of forming of a model of strategic management by economic development of the region”, Agrosvit, vol. 4, pp. 41–46.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.