EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
М. М. Огієнко

Назад

УДК: 314.18:332.012.2

М. М. Огієнко

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Анотація

Узагальнено методологічні підходи оцінювання людського потенціалу, що об'єднані в єдину модель його комплексного дослідження. Розробка та реалізація запропонованої моделі слугує поглибленню регіонального аналізу компонентних дисбалансів, а реалізація методичних кроків — розширенню методології порівняльного та цільового аналізу регіонів України.

M. Ogienko

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ASSESSMENT OF HUMAN POTENTIAL IN REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

Summary

Methodological approaches to human potential assessment have summarized and combined into a single model of its integrated research. The development and implementation of the proposed model serve to deepen the regional analysis of component imbalances, and the implementation of methodical steps — to expand the methodology of comparative and targeted analysis of regions of Ukraine.

№ 4 2018, стор. 33 - 40

Кількість переглядів: 1028

Відомості про авторів

М. М. Огієнко

к. техн. н., доцент, кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв

M. Ogienko

andidate of technical sciences, associate professor, department of hotel and restaurant and tourism business, Mykolaiv branch of Kyiv National University of Culture and Arts

Як цитувати статтю

Огієнко М. М. Методичні засади оцінки людського потенціалу регіональних соціо-економічних систем. Агросвіт. 2018. № 4. С. 33–40.

Ogienko, M. (2018), “Methodological principles of assessment of human potential in regional socio-economic systems”, Agrosvit, vol. 4, pp. 33–40.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.