EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ
М. М. Огієнко

Назад

УДК: 338.26

М. М. Огієнко

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ

Анотація

У статті розглянуто особливості системного та процесного підходів до дослідження людського потенціалу, обгрунтовано сутність та теоретичні основи процеcного підходу, систематизовано основні детермінанти та показники оцінювання людського потенціалу у контексті його "життєвих фаз", розглянуто варіанти нерівностей, що виникають за результатами процесної оцінки.

M. Ogienko

THEORETICAL FOUNDATIONS OF HUMAN POTENTIAL INVESTIGATIONIN THE CONTEXT OF THE PROCESS APPROACH

Summary

In the article the peculiarities of system and process approaches to the research of human potential are considered, the essence and theoretical principles of the process approach are substantiated, the main determinants and indicators of evaluation of human potential in the context of its "life phases" are systematized, variants of inequalities arising from the results of process evaluation are considered.

№ 3 2018, стор. 68 - 71

Кількість переглядів: 961

Відомості про авторів

М. М. Огієнко

к. техн. н., доцент, кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Миколаївська філія Київського національний університету культури і мистецтв

M. Ogienko

candidate of technical sciences, associate professor, department of hotel and restaurant and tourism business, Mykolaiv branch of Kyiv National University of Culture and Arts

Як цитувати статтю

Огієнко М. М. Теоретичні засади дослідження людського потенціалу у контексті процесного підходу. Агросвіт. 2018. № 3. С. 68–71.

Ogienko, M. (2018), “Theoretical foundations of human potential investigationin the context of the process approach”, Agrosvit, vol. 3, pp. 68–71.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.