EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
І. М. Семенчук, А. О. Коваль, М. Ю. Василенко

Назад

УДК: 332.2

І. М. Семенчук, А. О. Коваль, М. Ю. Василенко

ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Анотація

У статті уточнено сутність поняття "механізм управління земельними ресурсами" та обгрунтовано організаційно-правові засади механізму управління земельними ресурсами. Проаналізовано зміст діяльності виконавчо-розпорядчих органів систем управління земельними ресурсами. Враховуючи теоретичні здобутки розвитку державного управління здійснено класифікацію механізмів державного управління земельними ресурсами. Відповідно до цієї класифікації механізми поділяють на правовий механізм, адміністративно-організаційний механізм та економічний механізм. Визначено методологічні аспекти економічного механізму управління земельними ресурсами. Окреслено основні проблеми у сфері сільськогосподарського землекористування. Запропоновано основні напрями розвитку економічного механізму управління земельними ресурсами в євроінтеграційних умовах.

I. Semenchuk, A. Koval, M. Vasilenko

ECONOMIC MECHANISMS OF LAND RESOURCES MANAGEMENT

Summary

The article clarifies the essence of the concept of "mechanism of land resources management" and substantiated the organizational and legal principles of the mechanism of land resources management. The content of the executive and administrative bodies of the land management system is analyzed. Taking into account the theoretical achievements of the development of public administration, the classified mechanisms of management of the state land market. In accordance with this classification, mechanisms are divided into the legal mechanism, the administrative-organizational mechanism and the economic mechanism. The methodological aspects of the economic mechanism of land resources management are determined. The main problems of agricultural land use are outlined. Main directions of development of economic mechanism of land resources management in the European integration conditions.

№ 3 2018, стор. 32 - 36

Кількість переглядів: 1170

Відомості про авторів

І. М. Семенчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, факультет економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

I. Semenchuk

Doctor of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor Department of Enterprise Economics, Faculty of Economics, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv


А. О. Коваль

"Школа молодого вченого", факультет економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

A. Koval

"School of a young scientist", Faculty of Economics, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv


М. Ю. Василенко

"Школа молодого вченого", факультет економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

M. Vasilenko

"School of a young scientist", Faculty of Economics, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Семенчук І. М., Коваль А. О., Василенко М. Ю. Економічні механізми управління земельними ресурсами. Агросвіт. 2018. № 3. С. 32–36.

Semenchuk, I., Koval, A. and Vasilenko, M. (2018), “Economic mechanisms of land resources management”, Agrosvit, vol. 3, pp. 32–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.