EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІАГНОСТИКА РІВНЯ УПРАВЛІНСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЗРІЛОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
О. А. Мартинюк

Назад

УДК: 338.3. 658.5:664

О. А. Мартинюк

ДІАГНОСТИКА РІВНЯ УПРАВЛІНСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЗРІЛОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

У статті обгрунтовано методологічні підходи до формування оцінки та діагностики управлінсько-технологічного рівня зрілості для підприємств харчової промисловості. Модель діагностики управлінсько-технологічного рівня зрілості дозволяє визначити, на якому рівні знаходиться підприємство за фактом, які технології управління необхідно використати для зміни стану підприємства, щоб забезпечити динамічний розвиток у бажаному напрямі. На основі аналізу автором сформовано концепцію рівнів управлінсько-технологічної зрілості підприємства, виходячи з головних параметрів управлінської та технологічної зрілості (LMTM).
І рівень — Начальний, спеціалізоване управління (Іinitial).
ІІ рівень — Циклічний, управління з елементами плануванням (Repeatable).
ІІІ рівень — Процесний, управління процесами (Processes).
IV рівень — Прогресивний, управління розвитком (Progress).
V рівень — Динамічний, управління з безперервним вдосконаленням (Sustained dynamic).
У статті також представлено основні показники, методики формування діагностики рівня управлінсько-технологічної зрілості підприємства (LMTM).
Сформовано алгоритм дій для проведення діагностики. На основі аналізу (2008—2016 рр.) визначено рівень управлінсько-технологічної зрілості для 7 підприємств харчової промисловості. Запропоновано експозицію комплексу технологій управління для забезпечення динамічного розвитку підприємства на основі визначення рівня управлінсько-технологічної зрілості підприємства.

О. Martunyuk

DIAGNOSTICS OF THE LEVEL OF MANAGERIAL AND TECHNOLOGICAL MATURITY FOR FOOD INDUSTRY ENTERPRISES

Summary

The article substantiates the methodological approaches to the formation of evaluation and diagnostics of managerial and technological level of maturity for food industry enterprises. A model for diagnosing the level of managerial and technological maturity, allows you to determine at what level is the enterprise based on the fact which management technologies should be used to change the state of the enterprise in order to ensure dynamic development in the desired direction.
Based on the analysis the author formed the concept of levels of management and technological maturity of the enterprise on the basis of the main parameters of managerial and technological maturity (LMTM).
Level I — Initial, specialized management (Іinitial).
Level II — Cyclic, planning with elements (Repeatable).
Level III — Process, Process Management (Processes).
level IV — Progressive, development management (Progress).
Level V — Dynamic, Continuous Improvement Management (Sustained dynamic).
The article also presents the main indicators, methods of forming the diagnostics of the level of managerial and technological maturity of the enterprise (LMTM).
The algorithm of action for diagnostics is formed. On the basis of analysis (2008—2016), the level of managerial and technological maturity for 7 food industry enterprises is determined. The exposition of a complex of management technologies is proposed for ensuring the dynamic development of the enterprise on the basis of determining the level of managerial and technological maturity of the enterprise.

№ 3 2018, стор. 25 - 31

Кількість переглядів: 1171

Відомості про авторів

О. А. Мартинюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса

О. Martunyuk

candidate of economic sciences, associate professor, International Humanitarian University (Odessa), Ukraine

Як цитувати статтю

Мартинюк О. А. Діагностика рівня управлінсько-технологічної зрілості підприємств харчової промисловості. Агросвіт. 2018. № 3. С. 25–31.

Martunyuk, О. (2018), “Diagnostics of the level of managerial and technological maturity for food industry enterprises”, Agrosvit, vol. 3, pp. 25–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.