EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ПРОДУКЦІЇ У ВИСОКОТОВАРНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
М. А. Місевич, В. М. Ходаківський, Г. В. Циганенко

Назад

УДК: 339.137.2

М. А. Місевич, В. М. Ходаківський, Г. В. Циганенко

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ПРОДУКЦІЇ У ВИСОКОТОВАРНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті розглядаються чинники, що впливають на забезпечення ефективності виробництва конкурентоспроможної продукції у високотоварних сільськогосподарських підприємствах Житомирської області, зокрема цінові, якісні параметри, собівартість, рентабельність.

M. Mysevych, V. Khodakyvskyy, H. Tsyhanenko

EFFICIENCY OF PRODUCTION OF COMPETITIVE PRODUCTS IN HIGH-QUALITY AGRICULTURAL ENTERPRISES OF ZHYTOMYR REGION

Summary

The article examines the factors that affect the efficiency of production of competitive products in high-value agricultural enterprises of Zhytomyr region, in particular price, qualitative parameters, cost, profitability.

№ 3 2018, стор. 19 - 24

Кількість переглядів: 838

Відомості про авторів

М. А. Місевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

M. Mysevych

Ph.D., assistant professor of management and organizations administering them. M. Polishchuk, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr


В. М. Ходаківський

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

V. Khodakyvskyy

Ph.D., assistant professor of economics and business, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr


Г. В. Циганенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

H. Tsyhanenko

Ph.D., Assoc. Prof., Assistant Professor of the department of management and administration, Zhytomyr Institute Private Joint-Stock Company "Higher Educational Institution "Interregional Personnel Management Academy"

Як цитувати статтю

Місевич М. А., Ходаківський В. М., Циганенко Г. В. Ефективність виробництва конкурентоспроможної продукції у високотоварних сільськогосподарських підприємствах житомирської області. Агросвіт. 2018. № 3. С. 19–24.

Mysevych, M., Khodakyvskyy, V. and Tsyhanenko, H. (2018), “Efficiency of production of competitive products in high-quality agricultural enterprises of zhytomyr region”, Agrosvit, vol. 3, pp. 19–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.