EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВИЙ РИНОК ОВОЧІВ ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ
О. В. Захарчук

Назад

УДК: 342.531.41:338.432(477)

О. В. Захарчук

СВІТОВИЙ РИНОК ОВОЧІВ ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ

Анотація

Досліджено проблеми розвитку ринку овочів у світі та Україні у сучасних умовах. Овочівництво є специфічною галуззю рослинництва, яка включає в себе великий набір овочевих культур, вирощуваних за різними технологіями, з різними термінами зберігання овочевої продукції, з різною собівартістю й ефективністю її виробництва.
В Україні для вирішення продовольчої проблеми потрібно збільшити реалізацію продукції в зимовий та весняний періоди. Пріоритетним напрямом удосконалення товарного руху овочевої продукції має стати упорядкування стихійних ринкових відносин з допомогою організації оптових продовольчих ринків. Однією з перспективних форм оптової торгівлі свіжою плодоовочевою продукцією в Україні та світі є збутові кооперативи.

O. Zakharchuk

WORLD VEGETABLE MARKET AND UKRAINE

Summary

The problems of development of the market of vegetables in the world and Ukraine in the modern conditions are investigated. Vegetable production is a specific branch of plant growing, which includes a large selection of vegetable crops grown under different technologies, with different shelf-life of vegetable products, with different cost and efficiency of its production.
In Ukraine, to solve the food problem, it is necessary to increase the sales of products in the winter and spring periods. The priority direction of improving the commodity movement of vegetable products should be to streamline spontaneous market relations through the organization of wholesale food markets. One of the most promising forms of wholesale of fresh produce in Ukraine and in the world is sales cooperatives.

№ 3 2018, стор. 3 - 7

Кількість переглядів: 1137

Відомості про авторів

О. В. Захарчук

д. е. н., завідувач відділом, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

O. Zakharchuk

doctor of Economics, head of the Department of the National Science Center "Institute of Agrarian Economics"

Як цитувати статтю

Захарчук О. В. Світовий ринок овочів та місце України. Агросвіт. 2018. № 3. С. 3–7.

Zakharchuk, O. (2018), “World vegetable market and Ukraine”, Agrosvit, vol. 3, pp. 3–7.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.