EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ СТУПЕНЮ ПРОТИДІЇ БАНКІВСЬКИМ КІБЕРАТАКАМ НА СВІТОВОМУ ТА ВІТЧИЗНЯНОМУ РІВНЯХ
М. Ю. Богославський

Назад

УДК: 336. 621.391.

М. Ю. Богославський

ДОСЛІДЖЕННЯ СТУПЕНЮ ПРОТИДІЇ БАНКІВСЬКИМ КІБЕРАТАКАМ НА СВІТОВОМУ ТА ВІТЧИЗНЯНОМУ РІВНЯХ

Анотація

У статті розглянуто світовий досвід та ступінь протидії кібератакам у банківській сфері за рахунок проставлення бальних оцінок здатності регулювати загрозливі ситуації. Наведено приклади транснаціональних фінансових установ та коментарі з цієї тематики від світових фахівців. Методом експертних опитувань було встановлено статистику кіберзлочинності на вітчизняному просторі та запропоновано дієвий механізм протидії загрозам з боку банкірів. Зазначається важливість здійснення посиленого моніторингу за банківськими операціями у відповідності до запропонованих способів в актуальних макроекономічних умовах.

N. Bogoslavskij

STABILITY RESEARCH OF COUNTERVAILING BANKING CIBERATES ON THE WORLD AND DOMESTIC LEVELS

Summary

The article examines the world experience and the degree of counteraction to cyberattacks in the banking sector by range assessments on the ability threatening situations regulation. Examples of transnational financial institutions and commentary on this subject from world experts were given. The method of expert surveys has established statistics on cybercrime in the domestic space and proposed an effective mechanism for counteracting threats from bankers. It was noted the importance of implementing enhanced monitoring of banking operations in accordance with the proposed methods in current macroeconomic conditions.

№ 2 2018, стор. 88 - 92

Кількість переглядів: 906

Відомості про авторів

М. Ю. Богославський

здобувач Національної академії управління, м. Київ, Україна

N. Bogoslavskij

Applicant National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Богославський М. Ю. Дослідження ступеню протидії банківським кібератакам на світовому та вітчизняному рівнях. Агросвіт. 2018. № 2. С. 88–92.

Bogoslavskij, N. (2018), “Stability research of countervailing banking ciberates on the world and domestic levels”, Agrosvit, vol. 2, pp. 88–92.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.