EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ КОРОТКОСТРОКОВОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
А. П. Макаренко, Д. В. Ахмєдова

Назад

УДК: 657.6

А. П. Макаренко, Д. В. Ахмєдова

УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ КОРОТКОСТРОКОВОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Анотація

Авторами статті досліджено основи проведення аудиту короткострокової дебіторської заборгованості на підприємствах. У статті розроблені: план, програма аудиту та робочі документи аудитора для перевірки короткострокової дебіторської заборгованості. Запропонована методика проведення аудиту надасть змогу аудитору охопити всі аспекти обліку короткострокової дебіторської заборгованості на підприємстві, дослідити правильність, своєчасність, законність відображення в обліку короткострокової дебіторської заборгованості, вчасно виявити порушення, провести якісний аудит та підвищити фінансову безпеку підприємства.

А. Makarenko, D. Akhmiedova

IMPROVING OF AUDIT OF CURRENT RECEIVABLES

Summary

The authors of the article consider the bases of the use of audit of curreunt receivables in enterprises. The article include: plan, audit program and auditor's working papers to verify of curreunt receivables. The proposed audit methodology will allow the auditor to cover all aspects of audut of current receivables at the enterprise, to investigate the correctness, timeliness, legality for reflection in the audit of current receivables, to delect violation in a timely manner to conduct a quality audit and to increase the financial security of the enterprise.

№ 2 2018, стор. 45 - 51

Кількість переглядів: 1599

Відомості про авторів

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

А. Makarenko

Doctor of Economics, professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


Д. В. Ахмєдова

магістрант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

D. Akhmiedova

master of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Макаренко А. П., Ахмєдова Д. В. Удосконалення аудиту короткострокової дебіторської заборгованості. Агросвіт. 2018. № 2. С. 45–51.

Makarenko, А. and Akhmiedova, D. (2018), “Improving of audit of current receivables”, Agrosvit, vol. 2, pp. 45–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.