EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПТОВИХ РИНКІВ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ
І. О. Сєвідова

Назад

УДК: 631.1:339.33(477)

І. О. Сєвідова

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПТОВИХ РИНКІВ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

У статті досліджено економічні аспекти функціонування оптових ринків. Основною формою регламентації взаємовідносин між партнерами по виробництву і збуту овочевої продукції є контракти або договори. Контрактація є найбільш поширеною і ефективною формою інтеграції господарюючих суб'єктів у галузі овочівництва розвинених країн. У статті викладено результати наукових досліджень, присвячених вивченню досвіду розвинених країн світу при формуванні оптових ринків сільськогосподарської продукції, зокрема овочевої, та визначення можливостей його застосування з урахуванням умов національної економіки. Визначено основні умови успішної діяльності оптових ринків.

I. Sievidova

FACTORS AFFECTING THE FUNCTIONING OF WHOLESALE MARKETS FOR VEGETABLE PRODUCTS

Summary

The article researches the economic aspects of wholesale markets functioning. The main form of regulation of interrelations between partners in vegetable production and marketing are contracts or agreements. Contracting is the most common and effective form of integration of economic subjects in the vegetable industry of developed countries. The article expounds the results of scientific researches dedicated to studying the experience of developed countries during formation of wholesale markets of agricultural products, vegetable products in particular, and determines the possibilities of its application considering the conditions of national economy. The main prereqisites for the successfull activity of wholesale markets were determined.

№ 2 2018, стор. 28 - 32

Кількість переглядів: 996

Відомості про авторів

І. О. Сєвідова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

I. Sievidova

PhD (Econ.), Docent, Docent of Department of Economics of V. Dokuchajev Kharkiv National Agrarian University

Як цитувати статтю

Сєвідова І. О. Фактори впливу на функціонування оптових ринків овочевої продукції . Агросвіт. 2018. № 2. С. 28–32.

Sievidova, I. (2018), “Factors affecting the functioning of wholesale markets for vegetable products”, Agrosvit, vol. 2, pp. 28–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.