EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЦТВА АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ
І. С. Крамаренко, Л. А. Бондаренко

Назад

УДК: 338.3:338.4

І. С. Крамаренко, Л. А. Бондаренко

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЦТВА АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто основні показники економічного розвитку виробництва агропродовольчої продукції України. Метою статті є аналіз сучасного стану економічних показників виробництва агропродовольчої продукції України та надання рекомендацій щодо їх подальшого розвитку. Проаналізовано динаміку виробництва сільськогосподарської продукції як в цілому по країні, так і за регіонами. Наведено основні причини спаду у 2014, 2015 роках агровиробництва. Досліджено продуктивність праці у сільськогосподарських підприємствах. Охарактеризовано основні мотиви підвищення продуктивності праці у агропродовольчих підприємствах. Визначено основні завдання підвищення економічних показників виробництва агропродовольчої продукції. Наведено приклад закритого (повного) циклу виробництва агропродвольчого підприємства. Розкрито переваги інтеграційних формувань та підприємств закритого (повного) циклу виробництва в агропродовольчій сфері України.

I. Kramarenko, L. Bondarenko

STUDY OF ECONOMIC AGRICULTURAL FOOD-PRODUCING RATES OF UKRAINE

Summary

The article considers the main indicators of the economic development of Ukraine's agri-food production. The purpose of the article is to analyze the current state of economic indicators of agricultural production in Ukraine and to provide recommendations for their further development. The dynamics of production of agricultural products, both in the whole country and in regions, is analyzed. The main reasons for the decline in agro production in 2014 and 2015 are presented. The productivity of labor in agricultural enterprises is investigated. The main reasons for increasing productivity in agro-food enterprises are characterized. The main tasks of increasing the economic indicators of agricultural production are determined. An example of a closed (full) cycle of production of an agro-brewery enterprise is given. The advantages of integration formations and enterprises of the closed (full) cycle of production in the agro-food sector of Ukraine are revealed.

№ 2 2018, стор. 17 - 22

Кількість переглядів: 1019

Відомості про авторів

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-інформаційних технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Університет "Україна", м. Миколаїв

I. Kramarenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute for Human Development of the University "University" Ukraine ", Mykolaiv


Л. А. Бондаренко

магістр спеціальності "Менеджмент", Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Університет "Україна", м. Миколаїв

L. Bondarenko

Master of specialty "Management", Mykolayiv Interregional Institute of Human Development of the University "University" Ukraine ", Mykolaiv

Як цитувати статтю

Крамаренко І. С., Бондаренко Л. А. Дослідження економічних показників виробництва агропродовольчої продукції України. Агросвіт. 2018. № 2. С. 17–22.

Kramarenko, I. and Bondarenko, L. (2018), “Study of economic agricultural food-producing rates of Ukraine”, Agrosvit, vol. 2, pp. 17–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.