EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
М. Г. Михайлов

Назад

УДК: 631.11.005 (477)

М. Г. Михайлов

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Досліджено основні напрями матеріально-технічного забезпечення бази аграрних підприємств. Окреслено стан та перспективи розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств, яка б відповідала світовим стандартам та сучасним вимогам щодо новітніх технологій.
Зростання рівня капіталозабезпеченності аграрного сектору економіки, відповідність складу основних засобів кращим світовим зразкам, розвиток на інноваційно-інвестиційній основі техніко-технологічного потенціалу сільськогосподарського виробництва є першочерговим стратегічним завданням. Розкрито та обгрунтовано важливість формування матеріально-технічного забезпечення бази аграрних підприємств у теоретичному та практичному значенні.

M. Мyhaulov

STRATEGIC DIRECTIONS OF MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT OF AGRARIAN ENTERPRISES

Summary

The main directions of material and technical support of the base of agrarian enterprises are investigated. The state and prospects of development of material and technical base of agrarian enterprises, which would meet world standards and modern requirements concerning the new technologies, are outlined.
The growth of the level of capital adequacy of the agrarian sector of the economy, the compliance of the fixed assets with the best world standards, development of the technological and technological potential of agricultural production on an innovative and investment basis is a priority strategic task. The importance of forming the material and technical support of the base of agrarian enterprises in the theoretical and practical sense was substantiated and grounded.

№ 2 2018, стор. 10 - 16

Кількість переглядів: 1354

Відомості про авторів

М. Г. Михайлов

к. техн. н., докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

M. Мyhaulov

candidate of engineering sciences, postdoctoral fellow of the National Scientific Center "Institute of agrarian economy"

Як цитувати статтю

Михайлов М. Г. Стратегічні напрями матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств. Агросвіт. 2018. № 2. С. 10–16.

Мyhaulov, M. (2018), “Strategic directions of material and technical support of agrarian enterprises”, Agrosvit, vol. 2, pp. 10–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.