EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГРЕЙДИНГОВОЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
І. Л. Кобзиста

Назад

УДК: 331.221

І. Л. Кобзиста

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГРЕЙДИНГОВОЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті розглянуто визначення системи грейдування та особливості її застосування на підприємствах. Грейдингова система оплати праці заснована на тому, що роботодавець платить співробітникові за результат. Система грейдів сприяє створенню якісної методики формування винагороди та дозволяє оптимізувати фонд заробітної плати підприємства.
За результатами дослідження було визначено, що за допомогою грейдингової системи оплати праці можна справедливо оцінити роботу кожного працівника, врахувати його потреби та інтереси, що, як наслідок, підвищить мотивацію праці на підприємстві.

І. Kobzista

FEATURES OF USING THE GRADING SYSTEM OF LABOR PAYMENT ON ENTERPRISES

Summary

This article is considered the definition of the grading system and the peculiarities of its application at the enterprises. Grading system of remuneration is based on the fact that the employer pays the employee for the result. Grading system helps to create a qualitative method of remuneration formation and allows to optimize the wage fund of the enterprise.
According to the research results, it was determined that with the help of the grading system of remuneration, we can fairly estimate the work of each employee, take into account his needs and interests, which, as a consequence, will increase the motivation of work at the enterprise.

№ 1 2018, стор. 42 - 46

Кількість переглядів: 774

Відомості про авторів

І. Л. Кобзиста

аспірант кафедри підприємництва та права, Полтавська державна аграрна академія

І. Kobzista

postgraduate student, Poltava state agrarian academy

Як цитувати статтю

Кобзиста І. Л. Особливості застосування грейдингової системи оплати праці на підприємствах. Агросвіт. 2018. № 1. С. 42–46.

Kobzista, І. (2018), “Features of using the grading system of labor payment on enterprises”, Agrosvit, vol. 1, pp. 42–46.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.