EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЛІЗИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
В. М. Ковтуненко, Б. М. П'ятецька

Назад

УДК: 340.12+341+346.7

В. М. Ковтуненко, Б. М. П'ятецька

ЛІЗИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто операції авіаційних підприємств, зокрема лізинг повітряних суден; його види та застосування на практиці, висвітлено основні проблеми, які сьогодні є в авіаційній галузі. Виникнення та розвиток новітніх технологій відбувається завдяки досягненням і розробкам, які здійснюються у процесі дослідження космічного простору й авіаційної сфери. Треба зауважити, що не залишилось жодної галузі людської діяльності, на яку не вплинув набутий досвід у зазначених сферах. Винайдення та впровадження новітніх технологій, вдосконалення та розробка сучасного авіаційного транспорту стали невід'ємною складовою нашого життя. Тому в статті проаналізовано динаміку пасажироперевезень за останні роки, наведено інформацію про власні та орендовані основні засоби, зазначено вік повітряних суден та основні країни-лізингодавці літаків для українських авіакомпаній.

V. Kovtunenko, B. Piatetska

LEASING AS AN EFFICIENT INSTRUMENT FOR DEVELOPMENT OF THE AVIATION INDUSTRY OF UKRAINE

Summary

The article deals with operations of aviation enterprises, in particular — leasing of aircraft; its types and application in practice, highlights the main problems that exist today in the aviation industry. The emergence and development of the latest technology is due to the achievements and developments that are being made in the space exploration and aviation industry. It should be noted that there was not a single branch of human activity that was not influenced by the experience gained in these areas. The invention and introduction of the latest technologies, improvement and development of modern aviation transport have become an integral part of our lives. Therefore, the article analyzes the dynamics of passenger traffic in recent years, provides information on own and leased fixed assets, the age of aircraft and the main countries of the lessor of airplanes for Ukrainian airlines.

№ 1 2018, стор. 36 - 41

Кількість переглядів: 978

Відомості про авторів

В. М. Ковтуненко

асистент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

V. Kovtunenko

Assistant, department of finance, accounting and auditing, National Aviation University, Kiev


Б. М. П'ятецька

cтудентка, Національний авіаційний університет, м. Київ

B. Piatetska

Student, National Aviation University, Kiev

Як цитувати статтю

Ковтуненко В. М., П'ятецька Б. М. Лізинг як ефективний інструмент розвитку авіаційної галузі України. Агросвіт. 2018. № 1. С. 36–41.

Kovtunenko, V. and Piatetska, B. (2018), “Leasing as an efficient instrument for development of the aviation industry of Ukraine”, Agrosvit, vol. 1, pp. 36–41.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.