EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Л. О. Кустріч

Назад

УДК: 631.15:658.27.003.13

Л. О. Кустріч

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Анотація

У статті проведено аналіз використання фінансових ресурсів і капіталу деяких сільськогосподарських підприємств Черкаської області. Встановлено, що чим більше за розмірами організація, кращі кліматичні й економічні умови, тим ефективніше використовуються фінансові ресурси. Це виражається у високому рівні показників рентабельності організації, а також у підвищенні фінансової стабільності і ділової активності. Висвітлено основні проблеми фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств, які потребують вирішення. Визначено напрями ефективності використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств.
У ході дослідження визначено основні показники ефективності використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств. На основі використання вказаних показників розраховано оборотність власного капіталу і зобов'язань та фінансової стабільності. Проведено оцінку ділової активності деяких сільськогосподарських підприємств Черкаської області. Резюмовано, що висока ділова активність деяких сільськогосподарських підприємств Черкаської області, пов'язана зі специфікою виробництва сільськогосподарської продукції, тобто з великим терміном виробничого циклу. Зменшення показників ділової активності є негативним фактором, оскільки у разі зменшення оборотність, зменшується і прибуток організації.

L. Kustrich

THE EVALUATION OF EFFICIENCY USING FINANCIAL RESOURCES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AT THE REGIONAL LEVEL

Summary

In the article analysis of the use of financial resources and the capital of agricultural enterprises on the Cherkassy region. It has been established that the larger the organization, the best climatic and economic conditions, the more efficient use of financial resources. This is reflected in the high level of profitability indicators of the organization, as well as in increasing financial stability and business activity. The main problems of financial activity of agricultural enterprises that need to be solved are investigated. The directions of efficiency of use of financial resources of agricultural enterprises are determined.
During the research the basic indicators of efficiency of use of financial resources of the agricultural enterprises are determined. Based on the use of these indicators calculated the turnover of equity and liabilities and financial stability. Carried out an estimation of business activity of some agricultural enterprises on the Cherkassy region. Summarized, that the high business activity of some agricultural enterprises of Cherkasy region, is related to the specifics of the production of agricultural products, that is to say, with a long production cycle. Decreasing business activity — is a negative factor, because in case of reduced turnover, the profit of the organization also decreases.

№ 1 2018, стор. 18 - 24

Кількість переглядів: 981

Відомості про авторів

Л. О. Кустріч

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

L. Kustrich

PhD (Economics), Associate Professor department of management Uman National University of Horticulture, Uman

Як цитувати статтю

Кустріч Л. О. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств на регіональному рівні. Агросвіт. 2018. № 1. С. 18–24.

Kustrich, L. (2018), “The evaluation of efficiency using financial resources of agricultural enterprises at the regional level”, Agrosvit, vol. 1, pp. 18–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.