EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЛАНУВАННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ
О. С. Будзяк, В. М. Будзяк

Назад

УДК: 332.3

О. С. Будзяк, В. М. Будзяк

ПЛАНУВАННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ

Анотація

У статті проаналізовано вплив надзвичайних ситуацій природного характеру на стан земельних угідь. Виявлено тенденцію до зниження рівня природної небезпеки та посилення синергетичної дії небезпечних та стихійних явищ. Встановлено, що ризики збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру залишаються досить високими для більшості регіонів України та змушують розглядати їх як серйозну загрозу продуктивному стану земельних угідь. Доведено необхідність планування екологобезпечного землекористування, для ефективної боротьби з деградацією земель та опустелюванням в умовах змін клімату як на державному, так і регіональному рівнях.

O. Budzyak, V. Budzуak

PLANNING OF ENVIRONMENTAL USE OF LAND UNITS OF UKRAINE IN CONDITIONS OF CLIMATE CHANGE

Summary

The article analyzes the impact of natural emergencies on the state of land. The tendency to decrease the level of natural danger and increase synergistic action of dangerous and natural phenomena is revealed. It has been established that the risks of losses from natural emergencies remain rather high for most regions of Ukraine and compel them to consider them as a serious threat to the productive state of land. The necessity of planning ecologically safe land use, for the effective struggle against land degradation and desertification in conditions of climate change, both at the state and regional levels, has been proved.

№ 1 2018, стор. 3 - 9

Кількість переглядів: 812

Відомості про авторів

О. С. Будзяк

д. е. н., професор, завідувач кафедри екології та економіки землекористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, м. Київ

O. Budzyak

Doctor of Economics, professor Head of the Department of Ecology and Land Use Economics State Ecology Academy of Postgraduate Education and Management


В. М. Будзяк

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

V. Budzуak

Вoctor of economics, professor Professor of the Department of International Economic Relations Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Будзяк О. С., Будзяк В. М. Планування екологобезпечного використання земельних угідь України в умовах змін клімату. Агросвіт. 2018. № 1. С. 3–9.

Budzyak, O. and Budzуak, V. (2018), “Planning of environmental use of land units of Ukraine in conditions of climate change”, Agrosvit, vol. 1, pp. 3–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.