EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЧИННИКА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н. Б. Демчишак, І. Р. Черепаня

Назад

УДК: 336.025.12:330.341.1](477)

Н. Б. Демчишак, І. Р. Черепаня

ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЧИННИКА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто особливості розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, використання яких є глобальною тенденцією і потужним чинником підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Доведено, що забезпечення поступального інноваційного розвитку підприємств у галузі інформаційно-комунікаційних технологій передбачає поєднання бюджетних і податкових інструментів фінансового регулювання, зокрема державно-приватне партнерство, надання податкових пільг, а також здійснення прямої підтримки суб'єктів господарювання в Україні. Проаналізовано розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в Україні в контексті зростання рівня конкурентоспроможності. Розкрито стратегічні напрями розвитку інформаційного суспільства в Україні.

N. Demchyshak, I. Cherepanya

INSTRUMENTS OF FINANCIAL REGULATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES DEVELOPMENT AS A FACTOR OF INCREASING COMPETITIVENESS OF UKRAINE'S ECONOMY

Summary

In article the main tendencies of the development of information and communication technologies, the use of which has become a global trend and a powerful factor in improving the competitiveness of the domestic economy. It is proved that ensuring of the progressive innovation development of enterprises in the field of information and communication technologies includes a combination of budgetary and tax instruments of financial regulation in Ukraine, in particular development of public-private partnership, tax privileges, and direct support of business entities. The estimation of the development of information and communication technologies in Ukraine in the context of growth of competitiveness level has been analyzed. The strategic directions of the information society development in Ukraine are revealed.

№ 24 2017, стор. 53 - 59

Кількість переглядів: 514

Відомості про авторів

Н. Б. Демчишак

д. е. н., доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

N. Demchyshak

Doctor of Economic Sciences, associate professor, associate professor of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L'viv


І. Р. Черепаня

студентка магістратури, спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування", Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

I. Cherepanya

student, Master degree of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L'viv

Як цитувати статтю

Демчишак Н. Б., Черепаня І. Р. Інструменти фінансового регулювання розвитку інформаційно-комунікаційних технологій як чинника підвищення конкурентоспроможності економіки України. Агросвіт. 2017. № 24. С. 53–59.

Demchyshak, N. and Cherepanya, I. (2017), “Instruments of financial regulation of information and communication technologies development as a factor of increasing competitiveness of Ukraine's economy”, Agrosvit, vol. 24, pp. 53–59.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.