EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ ТА РЕНТНОГО ДОХОДУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
І. С. Смага

Назад

УДК: 332.3

І. С. Смага

ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ ТА РЕНТНОГО ДОХОДУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Анотація

Проаналізовано сутність диференціальної земельної ренти та диференціального рентного доходу, а також сучасні аспекти їх визначення на окремих грунтах за економічними показниками вирощування зернових і зернобобових культур. Прослідковано можливість визначення диференціального рентного доходу по Україні за результатами господарської діяльності аграрних підприємств у сучасних економічних умовах та проблеми його фіксації на окремих грунтах. Встановлено параметри і закономірності формування диференціальної земельної ренти І та диференціального рентного доходу на грунтах різної генетичної природи та гранулометричного складу з використанням нормативів урожайності та виробничих витрат на вирощування зернових і зернобобових культур за природної та потенційної родючості грунтів.

I. Smaga

FORMATION OF NORMATIVE DIFFERENTIAL LAND RENTAL RATES AND RENT INCOME IN THE CULTIVATION OF CEREALS

Summary

The essence of differential land rent and differential income, as well as modern aspects of their determination on certain soils based on economic indicators of growing of cereals and leguminous cultures have been analyzed. The possibility of determining the differential rental income in Ukraine on the results of economic activity of agricultural enterprises in the current economic conditions and the problems of its fixation on certain soils has been considered. The parameters and regularities of formation of differential land rent and differentiated income on the soils of different genetic nature and granulometric composition with the use of crop yield norms and production costs for growing of grain and leguminous crops in the conditions of natural and potential fertility of soils have been established.

№ 24 2017, стор. 26 - 33

Кількість переглядів: 397

Відомості про авторів

І. С. Смага

д. б. н., професор, професор кафедри землевпорядкування та кадастру, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

I. Smaga

doctor of Biology, professor, professor of the department of land management and cadastre Chernivtsi National University named after Yuriy Fedjkovych, Chernivtsi

Як цитувати статтю

Смага І. С. Формування нормативної диференціальної земельної ренти та рентного доходу при вирощуванні зернових культур. Агросвіт. 2017. № 24. С. 26–33.

Smaga, I. (2017), “Formation of normative differential land rental rates and rent income in the cultivation of cereals”, Agrosvit, vol. 24, pp. 26–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.