EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ПРОЕКТУВАННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Г. І. Грещук

Назад

УДК: 33.332:63.631.9

Г. І. Грещук

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ПРОЕКТУВАННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Анотація

У статті розглядаються актуальні проблеми розвитку землевпорядного проектування у сільському господарстві, зокрема на землях, які використовуються для виробництва товарної сільськогосподарської продукції. Проаналізовано роботу існуючої землевпорядної системи у сільському господарстві. Значну увагу приділено оцінці існуючих проблем землеустрою. Встановлено, що головною причиною незадовільного стану організації території сільськогосподарських землекористувань є науково необгрунтоване проведення земельної реформи. Доведено необхідність тимчасового припинення запровадження проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обгрунтування сівозмін та впорядкування угідь. Визначено перелік та зміст складових, для розвитку землевпорядного проектування на сільськогосподарських землекористуваннях, які містять у собі з організаційно-технологічні, нормативно-правові, економічні та інституціональні групи. Землевпорядне проектування у сільському господарстві в першу чергу повинно забезпечити процес консолідації земель, успішне завершення якої свідчитиме про можливість запровадження повноцінного внутрігосподарського землеустрою сільськогосподарських землекористувань.

H. Hreshchuk

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF LAND MANAGEMENT PLANNING IN AGRICULTURE

Summary

The article deals with the actual issues of the land management planning development in agriculture, in particular on land used for the production of commodity agricultural products. The work of the existing land management system in agriculture is analyzed. Considerable attention is paid to the evaluation of existing land management issues. It was found that the main reason for the unsatisfactory state of organization of the territory of agricultural land uses is the scientifically groundless holding of land reform. The necessity of the temporary cessation of the implementation of land management projects, which provide the ecological and economic substantiation of crop rotation and the regulation of the land, is proved. The list and content of components for the development of land-use planning for agricultural land use, which includes organizational, technological, regulatory, economic and institutional groups, are determined. Land-use planning in agriculture must first of all ensure the process of consolidation of land, the successful completion of which will indicate the possibility of introducing a full-fledged land management system for agricultural land use.

№ 24 2017, стор. 20 - 25

Кількість переглядів: 482

Відомості про авторів

Г. І. Грещук

к. е. н., доцент кафедри геодезії і геоінформатики, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

H. Hreshchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Geoinformatics, Lviv National Agrarian University, Lviv

Як цитувати статтю

Грещук Г. І. Організаційно-економічні засади розвитку землевпорядного проектування у сільському господарстві. Агросвіт. 2017. № 24. С. 20–25.

Hreshchuk, H. (2017), “Organizational and economic principles of land management planning in agriculture”, Agrosvit, vol. 24, pp. 20–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.