EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. О. Рудич

Назад

УДК: 63.011.573

О. О. Рудич

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Встановлено, що невизначеність зовнішнього середовища господарюючих суб'єктів аграрного сектору та особливості їх внутрішнього функціонування вимагають забезпечення конкурентоспроможного виробництва, на рівень якого впливають існуючі ризики. Зазначимо, що питання, пов'язані з ризиком, мають відображатися при виконанні усіх управлінських функцій (планування, організація, регулювання, контроль і т.д.), у вирішенні різних завдань.
Для підвищення ефективності управління ризиками ми вважаємо за необхідне уточнення етапів процесу управління ризиками у діяльності сільськогосподарських підприємств. Зокрема визначення органу управління ризиками та розробка програми управління ризиками має передувати оцінка цілей, які повинні бути досягнуті в остаточному підсумку.
Обгрунтовані пропозиції щодо формування мотивації різних категорій персоналу до мінімізації ризиків. Ця думка грунтується на встановленні пропорційної залежності між зміною рівня виробничого ризику і коректуванням доходу співробітника, відповідального за ризик.

O. Rudich

THEORETICAL BASICS OF THE RISK MANAGEMENT FRAMEWORK AT AGRARIAN COMPANIES

Summary

It is known that environmental uncertainty of economic units in agricultural sector and peculiarities of their internal functioning demand competitive production guarantee, at level of which substantial risks influence. All questions that are connected with risks should be depicted while accomplishing all managing functions (planning, arrangement, regulation, control etc.) in solving different tasks.
For raising the risk management efficiency it is needed to specify stages of risk management process in agricultural companies activity. In particular, before specifying the risk governing board and developing the risk management program, evaluation of objectives that are to be reached in final is to be set in the beginning.
Here are also proved the suggestions on forming the motivation of various staff ranks for risks minimizing. This thesis is based on establishing of proportional dependence between level change of production risk and income adjustment of the worker who is responsible for risking.

№ 24 2017, стор. 15 - 19

Кількість переглядів: 478

Відомості про авторів

О. О. Рудич

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

O. Rudich

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva national agrarian university

Як цитувати статтю

Рудич О. О. Теоретичні засади механізму управління ризиками сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2017. № 24. С. 15–19.

Rudich, O. (2017), “Theoretical basics of the risk management framework at agrarian companies”, Agrosvit, vol. 24, pp. 15–19.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.