EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБСЯГИ РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЦІНОВІ ПРОЦЕСИ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ ТА ІНВЕСТИЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
Т. Г. Олійник, В. Л. Куделя, І. С. Потапов

Назад

УДК: 325.455:338.5:336.02

Т. Г. Олійник, В. Л. Куделя, І. С. Потапов

ОБСЯГИ РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЦІНОВІ ПРОЦЕСИ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ ТА ІНВЕСТИЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті проаналізовано основні показники обсягів реалізації продукції сільського господарства (обсяги реалізації зернових та зернобобових культур, кукурудзи на зерно та ячменю, олійних культур, тварин сільськогосподарських живих, молока сільськогосподарськими підприємствами Миколаївської області у 2015—2016 роках; динаміка обсягів реалізації зернових та зернобобових культур, кукурудзи на зерно, соняшнику сільськогосподарськими підприємствами Миколаївської області з 2010 по 2016 роки) та їх вплив на індекси споживчих цін на продукти харчування по Миколаївській області. Аналіз індикаторів здійснено у динаміці та за структурою. За результатами дослідження встановлено актуальні проблеми у сфері цінової політики з точки зору перспектив розвитку інвестиційної активності підприємств.

T. Oliinyk, V. Kudelia, I. Potapov

VOLUMES OF SALES OF AGRICULTURAL PRODUCTS AS A FACTOR OF INFLUENCE ON PRICE PROCESSES ON THE CONSUMER MARKET AND INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES

Summary

The article analyzes the main indicators of the volumes of sales of agricultural products (volumes of sales of grain and leguminous crops, corn for grain and barley, oilseeds, agricultural live animals, milk by agricultural enterprises of the Nikolaev region in 2015—2016, the dynamics of sales volumes of grain and leguminous crops, corn for grain, sunflower by agricultural enterprises of the Mykolaiv region from 2010 to 2016) and their impact on consumer price indices for food products tion in the Mykolaiv oblast. The analysis of indicators is carried out in dynamics and structure. According to the results of the study, actual problems in the area of pricing policy in terms of prospects for the development of investment activity of enterprises are identified.

№ 23 2017, стор. 50 - 57

Кількість переглядів: 973

Відомості про авторів

Т. Г. Олійник

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

T. Oliinyk

PhD, senior lecturer, the associate professor of department of business economics, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv


В. Л. Куделя

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

V. Kudelia

master, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv


І. С. Потапов

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

I. Potapov

master, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

Як цитувати статтю

Олійник Т. Г., Куделя В. Л., Потапов І. С. Обсяги реалізації сільськогосподарської продукції як фактор впливу на цінові процеси на споживчому ринку та інвестиційну активність підприємств. Агросвіт. 2017. № 23. С. 50–57.

Oliinyk, T., Kudelia, V. and Potapov, I. (2017), “Volumes of sales of agricultural products as a factor of influence on price processes on the consumer market and investment activity of enterprises”, Agrosvit, vol. 23, pp. 50–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.