EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКОСИРОВИНИ — ОСНОВА НАРОЩЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
В. І. Радько, П. П. Бідула

Назад

УДК: 338.432:637.1.006.83

В. І. Радько, П. П. Бідула

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКОСИРОВИНИ — ОСНОВА НАРОЩЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Анотація

Сучасний рівень виробництва молока свідчить, що більшість сільськогосподарських підприємств недоотримують значну частину коштів через невисокий рівень якості молока, яке надходить на молокопереробні підприємства.
Доведено, що з метою посилення відповідальності за виробництво якісного молока сільськогосподарськими підприємствами необхідно прийняти Технічний регламент "Виробництво сирого молока і управляння безпекою та якістю", який адаптований до вимог ЄС.
Дослідженням встановлено, що співвідношення між сільськогосподарськими підприємствами і особистими селянськими господарствами в постачанні молочної сировини на переробні підприємства не дає можливості вирішити проблему поліпшення якості молока, а в кінцевому результаті і молокопродуктів. У господарствах населення немає реальних можливостей проводити роботу по впровадженню сучасних технологій утримання, годівлі, селекції та ін.
Аналізуючи вітчизняну законодавчу базу, неможливо знайти законодавчий акт, який встановлює нормативи якості щодо органічної молоко продукції і відповідно механізм державної підтримки вітчизняного товаровиробника органічного молока.

V. Radko, P. Bidula

QUALITY INCREASE OF MILK RAW AS A BASIS OF MILK PROCESSING UKRAINIAN ENTERPRISES EXPORT POTENTIAL INCREASE

Summary

The current level of milk production shows that most agricultural enterprises are losing a significant part of the income because of the low level of quality of raw milk sold to dairy processing enterprises.
It is proved that to strengthen the responsibility for the production of high-quality milk by agricultural enterprises it is necessary to adopt the Technical Regulation "Production of raw milk and management of safety and quality", which is adapted to the requirements of the EU.
The research shows that the relationship between agricultural enterprises and private households in the supply of dairy raw materials to processing enterprises does not allow solving the problem of improving the quality of milk and dairy products in the final result. The private households haven't real opportunity to carry out work on introduction of modern technologies of keeping, feeding, breeding, etc.
Analyzing the domestic legislative base, it is impossible to find a legislative act that establishes quality standards for organic milk products and the mechanism of state support for domestic producers of organic milk accordingly.

№ 23 2017, стор. 45 - 49

Кількість переглядів: 977

Відомості про авторів

В. І. Радько

к. е. н., доцент кафедри організації аграрного бізнесу, Національний аграрний університет біоресурсів і природокористування України

V. Radko

candidate of economic sciences, associate professor of the department of entrepreneurship and agribusiness organization National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine


П. П. Бідула

аспірант кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

P. Bidula

postgraduate student of the department of agrarian management, Vinnytsya National Agrarian University

Як цитувати статтю

Радько В. І., Бідула П. П. Підвищення якості молокосировини — основа нарощення експортного потенціалу молокопереробних підприємств України. Агросвіт. 2017. № 23. С. 45–49.

Radko, V. and Bidula, P. (2017), “Quality increase of milk raw as a basis of milk processing ukrainian enterprises export potential increase”, Agrosvit, vol. 23, pp. 45–49.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.