EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РИЗИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
О. О. Рудич

Назад

УДК: 338.431.6:63

О. О. Рудич

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РИЗИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Встановлено, що при оцінці ризику господарств корпоративного сектору аграрної економіки намагаються передусім встановити імовірність того, що в результаті прийняття рішення виробництва сільськогосподарської продукції, зазнає втрат, тобто імовірність небажаного результату.
Обгрунтовано діяльність щодо оцінки можливих втрат у результаті прийняття ризикового рішення на сільськогосподарських підприємствах дозволяє виявлення взаємозв'язку ризику, ситуації і методів прийняття рішень.
У практиці аналізу методи оцінки ризиків поділяються на дві групи: кількісні та якісні. Якісний аналіз має описовий характер і за своєю сутністю підводить аналітика до кількісного аналізу ризику. Основна задача якісного аналізу полягає у виявленні та ідентифікації усіх можливих видів ризиків. Окрім того, необхідно описати і дати вартісну оцінку усіх можливих наслідків гіпотетичної реалізації виявлених ризиків.
Створити ефективно діючий механізм господарювання в умовах мінливого зовнішнього середовища можна лише при комплексному вивченні явищ і процесів за допомогою числових величин.

O. Rudich

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES FOR RISK MEASUREMENTS OF AGRICULTURAL COMPANY

Summary

It is estimated that when measuring the risks of the companies in corporate sector of agricultural economics try to begin with the setting the possibility that due to making the decision of producing the agricultural products, there will be losses, in other words the possibility of unacceptable results.
It is proved that the activity of measuring possible losses resulting taking risky decisions at agricultural companies helps to see the connection between risk, situation and methods of making decisions.
In analysis practice risk measurement methods are divided into two groups: quantitative and qualitative. Qualitative analysis is narrative and by its nature leads the analytic to quantitative analysis of market. The main task of quantitative analysis is to find and identify all possible types of risks. Besides, it is necessary to describe and give valuable estimation all possible consequences of hypothetic implementation of identified risks.
To create effective operating mechanism of economic management іn the sphere of varied external environment can only be done with complex studying of effects and activities with the help of quantitative numeric values.

№ 23 2017, стор. 39 - 44

Кількість переглядів: 1008

Відомості про авторів

О. О. Рудич

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

O. Rudich

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva national agrarian university

Як цитувати статтю

Рудич О. О. Теоретико-методичні підходи до оцінки ризиків сільськогосподарського підприємства. Агросвіт. 2017. № 23. С. 39–44.

Rudich, O. (2017), “Theoretical and methodological approaches for risk measurements of agricultural company”, Agrosvit, vol. 23, pp. 39–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.