EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
Л. О. Кустріч

Назад

УДК: 330.15:338.432:631.11

Л. О. Кустріч

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

Анотація

У статті на основі аналізу існуючих підходів уточнено критерії оцінки ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм. Розкрито сутність економічної ефективності і обгрунтовано набір базових показників для дослідження результативності господарювання. Визначено фактори, які слід першочергово враховувати при виборі перспективних організаційних структур підприємств та створенні умов для розширеного відтворення.

L. Kustrich

THE METHODOLOGICAL APPROACHES TO RESEARCH EFFECTIVENESS OF ACTIVITY AGRICULTURAL ENTERPRISES AT THE DIFFERENT TYPE OF OWNERSHIP

Summary

In the article, based on the analysis of existing approaches, the criteria for assessing the effectiveness of agricultural enterprises of different organizational and legal forms are specified. The essence of economic efficiency is disclosed and a set of basic indicators for the study of economic performance is substantiated. The factors that should be considered first of all when choosing promising organizational structures of enterprises and creating conditions for expanded reproduction are determined.

№ 23 2017, стор. 24 - 31

Кількість переглядів: 934

Відомості про авторів

Л. О. Кустріч

к. е. н., доцент кафедри менеджменту Уманський національний університет садівництва

L. Kustrich

PhD (Economics), Associate Professor department of management Uman National University of Horticulture

Як цитувати статтю

Кустріч Л. О. Методологічні підходи до дослідження ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств різної форми власності. Агросвіт. 2017. № 23. С. 24–31.

Kustrich, L. (2017), “The methodological approaches to research effectiveness of activity agricultural enterprises at the different type of ownership”, Agrosvit, vol. 23, pp. 24–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.