EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
І. М. Семенчук, Т. І. Склярук

Назад

УДК: 332.33:631.15

І. М. Семенчук, Т. І. Склярук

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

У статті розглядаються особливості управління земельними ресурсами в умовах євроінтеграції українського суспільства. Досліджено досвід управління земельними ресурсами у розвинених країнах світу, визначено особливості світової практики щодо реформування земельних ресурсів на основі розвитку земельного кадастру та оцінці землі. Доведено, що державне управління у сфері використання та охорони земельних ресурсів потребує подальшого удосконалення в напрямі формування національної інформаційної системи земельних ресурсів.

I. Semenchuk, T. Skliaruk

MANAGEMENT OF LAND RESOURCES IN THE MINDS OF THE INTEGRATION

Summary

The article deals with the features of land resources management in the conditions of European integration of Ukrainian society. The experience of land resources management in developed countries of the world, the features of world practice in land resources reform on the basis of land cadastre development and land evaluation are determined. It has been proved that state administration in the sphere of land use and protection needs further improvement in the direction of the formation of the land resources national information system.

№ 23 2017, стор. 18 - 23

Кількість переглядів: 1091

Відомості про авторів

І. М. Семенчук

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

I. Semenchuk

Ph.D., Candidate of Economic Sience, Associate Professor, Petro Mohyla Black Sea National University


Т. І. Склярук

член школи молодого вченого кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

T. Skliaruk

member of young scientists school, chair of land resources management, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Семенчук І. М., Склярук Т. І. Управління земельними ресурсами в умовах євроінтеграції. Агросвіт. 2017. № 23. С. 18–23.

Semenchuk, I. and Skliaruk, T. (2017), “Management of land resources in the minds of the integration”, Agrosvit, vol. 23, pp. 18–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.