EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
О. В. Лазарєва, В. О. Фромольс

Назад

УДК: 332.334:631:330.322

О. В. Лазарєва, В. О. Фромольс

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Анотація

У статті проаналізовано підходи щодо визначення інноваційних засад розвитку сільськогосподарського землекористування. Розкрито сутність та необхідність формування його інноваційної стратегії. Висвітлено роль інновацій та інноваційної політики у землекористуванні. Поглиблено теоретичні та методологічні аспекти розвитку сільськогосподарського землекористування на інноваційних засадах. Встановлено, що інноваційна стратегія землекористування є комплексом інноваційних заходів, які мають на меті визначення найважливіших та пріоритетних напрямів вибору ефективного розвитку сільськогосподарського землекористування. Розкриті зовнішні та внутрішні компоненти стратегії розвитку сільськогосподарського землекористування. Обгрунтовуються перспективні та пріоритетні напрями впливу формування стратегії їх розвитку. Визначено фактори, які потрібно враховувати при розробці стратегії розвитку сільськогосподарського землекористування, та побудовано модель поетапної розробки стратегії, в якій визначено основні її складові, що мають у ній враховуватися. Запропоновано перспективні напрями подальших досліджень стратегії інноваційного розвитку сільськогосподарського землекористування.

O. Lazarieva, V. Fromol's

INNOVATIVE PRINCIPLES OF AGRICULTURAL LAND DEVELOPMENT STRATEGY

Summary

The article analyzes approaches of determining innovative principles of agricultural land use development. The essence and necessity of forming of its innovative strategy are revealed. The role of innovations and innovative land use policies are highlighted. The theoretical and methodological aspects of agricultural land development on an innovative basis are deeply developed. It was determined that the innovative land use strategy is a complex of innovative measures aimed at identifying the most important and priority directions of the choice of effective development of agricultural land use. The external and internal components of the agricultural land use development strategy are revealed. The perspective and priority directions of influence of formation of their development strategy are substantiated. The factors that need to be taken into account when developing the agricultural land development strategy are determined, and a model for phased development of a strategy is developed, in which the main components that are to be taken into account in it are determined. The perspective directions of further research of the agricultural land use innovative development strategy are suggested.

№ 23 2017, стор. 3 - 7

Кількість переглядів: 954

Відомості про авторів

О. В. Лазарєва

д. е. н., доцент кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

O. Lazarieva

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of management the landed resources department, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine


В. О. Фромольс

студент, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

V. Fromol's

student, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Лазарєва О. В., Фромольс В. О. Інноваційні засади стратегії розвитку сільськогосподарського землекористування. Агросвіт. 2017. № 23. С. 3–7.

Lazarieva, O. and Fromol's, V. (2017), “Innovative principles of agricultural land development strategy”, Agrosvit, vol. 23, pp. 3–7.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.