EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Л. Я. Бублик

Назад

УДК: 336.77

Л. Я. Бублик

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

У рамках наукової роботи досліджувалась проблема розробки та введення в дію ефективного організаційно-економічного механізму державного регулювання кредитної діяльності на споживчому ринку України. Визначено цільові орієнтири ведення ефективного регулювання ринку споживчого кредитування в особі держави. Зазначено, що захист фінансових інтересів громадян державними органами влади та створення і введення в дію регулятивних інструментів, здатні покращити якість споживчого кредитування в Україні. Розглянуто та охарактеризовано рівні державного регулювання споживчого кредитування в Україні. Проаналізовано динаміку темпів зростання простроченої заборгованості у порівнянні з темпами зростання кредитного портфеля банків України за період 2007—2016 років. Подано елементний склад організаційно-економічного механізму державного регулювання кредитування споживчого ринку України. Здійснено структуризацію напрямів реалізації стратегічних цілей державного регулювання споживчого кредитування держави.

L. Bybluk

THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF REGULATION OF CREDIT ACTIVITY IN THE CONSUMER MARKET OF UKRAINE

Summary

Within the limits of this scientific work the problem of development and introduction of effective organizational and economic mechanism of state regulation of credit activity on the consumer market of Ukraine was investigated. Target benchmarks for effective regulation of the consumer lending market, in the face of the state, are defined. It is specified that the protection of the financial interests of citizens by the state authorities and the creation and introduction of regulatory instruments, are capable of improving the quality of consumer lending in Ukraine. The levels of state regulation of consumer lending in Ukraine are considered and characterized. The dynamics of the growth rate of overdue debts in comparison with the growth rates of the loan portfolio of Ukrainian banks for the period of 2007—2016 has been analyzed. The elemental composition of the organizational and economic mechanism of state regulation of crediting of the consumer market of Ukraine is presented. The structure of the directions of realization of the strategic goals of state regulation of consumer lending to the state was carried out.

№ 22 2017, стор. 53 - 59

Кількість переглядів: 974

Відомості про авторів

Л. Я. Бублик

аспірант кафедри фінансів, кредиту та страхування, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

L. Bybluk

Postgraduate student of the Department of Finance, Credit and Insurance Lviv Trade and Economic University

Як цитувати статтю

Бублик Л. Я. Ефективність реалізації організаційно-економічного механізму регулювання кредитної діяльності на споживчому ринку України. Агросвіт. 2017. № 22. С. 53–59.

Bybluk, L. (2017), “The effectiveness of the implementation of the organizational and economic mechanism of regulation of credit activity in the consumer market of Ukraine”, Agrosvit, vol. 22, pp. 53–59.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.