EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Д. М. Гусонька

Назад

УДК: 330.332:338.43

Д. М. Гусонька

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто особливості здійснення державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на ринку аграрної продукції України, узагальнено та доповнено теоретико-методологічні положення формування зовнішньоекономічних стратегій в АПК. Особливу увагу приділено впливу ряду негативних явищ на ефективність регулювання ЗЕД з боку держави та запропоновано можливі шляхи їх подолання. Також розглянуто інструменти державного регулювання аграрного ринку. Запропоновано систему показників ефективності державного регулювання аграрного ринку. Надано пропозиції щодо вдосконалення методології оцінки ефективності державного регулювання аграрного ринку.

D. Gusonka

SPECIFICS OF STATE REGULATION OF FOREIGN ACTIVITY ON THE MARKET OF AGRICULTURAL PRODUCTS

Summary

The features of the state regulation of external economic activity in the market of agrarian products of Ukraine are considered in the article, summarized and supplemented theoretical and methodological position of formation of foreign policies in agriculture. Particular attention is paid to the influence of a number of negative phenomena on the effectiveness of the regulation of external economic activity on the part of the state and the possible ways of overcoming them are proposed. The tools of state regulation of the agrarian market are also considered. The system of indicators of efficiency of the state regulation of the agrarian market is offered. The proposals on improving the methodology for assessing the efficiency of state regulation of the agrarian market are given.

№ 22 2017, стор. 47 - 52

Кількість переглядів: 1046

Відомості про авторів

Д. М. Гусонька

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

D. Gusonka

postgraduate student, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Гусонька Д. М. Особливості здійснення державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на ринку аграрної продукції . Агросвіт. 2017. № 22. С. 47–52.

Gusonka, D. (2017), “Specifics of state regulation of foreign activity on the market of agricultural products”, Agrosvit, vol. 22, pp. 47–52.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.