EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ САДІВНИЦТВА
Т. В. Харчук

Назад

УДК: [658:634]:005.332.2(043.3)

Т. В. Харчук

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ САДІВНИЦТВА

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність розвитку сільського господарства як потребу реагування на структурні зрушення у видах економічної діяльності в результаті подій внутрішнього політичного характеру. Узагальнено особливості вирощування плодово-ягідних насаджень у підприємствах садівництва, що визначають специфіку їх економічної діяльності. Обгрунтовано використання методу головних компонент для вирішення завдання окреслення перспективних напрямів забезпечення стійкого розвитку підприємств садівництва, в основі якого лежить факторний аналіз, що включає групу методів, спрямованих на виявлення прихованих змінних факторів, які відповідають за наявність лінійних кореляцій між показниками, що обумовлюють напрями забезпечення стійкого розвитку підприємств садівництва. Розрахунками доведено, що напрямами забезпечення стійкого розвитку підприємств садівництва є: збільшення кількості використовуваних ресурсів; усунення непродуктивного використання ресурсів; удосконалення якісних характеристик використання ресурсів; технологічне поліпшення виробництва та підвищення ефективності використання ресурсів.

T. Kharchuk

IDENTIFYING PROMISING AREAS OF PROVIDING SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR GARDENING ENTERPRISES

Summary

The article deals with justifying the need for the agriculture development as a need to respond to structural changes in the types of economic activity as a result of events of an internal political nature. It was generalized by the author that the peculiarities of growing fruit and berry plantations in gardening enterprises, which determine the specifics of their economic activity. The author justified the used method of the main components for solving the problem of defining promising areas for sustainable development of gardening enterprises based on the factor analysis, which includes a group of methods aimed at identifying hidden variables that are responsible for the presence of linear correlations between the indicators, that determine the direction of ensuring sustainable development of gardening enterprises. It was proven with the calculations that the areas of sustainable development of gardening enterprises are: increasing the amount of resources used; eliminating the unproductive use of resources; improvement of qualitative characteristics of the resources used; technological improvement of the production and to increase the efficiency of used resources.

№ 22 2017, стор. 28 - 33

Кількість переглядів: 1018

Відомості про авторів

Т. В. Харчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

T. Kharchuk

PhD in Economics, Associate Professor, European University, Kyiv

Як цитувати статтю

Харчук Т. В. Визначення перспективних напрямів забезпечення стійкого розвитку підприємств садівництва. Агросвіт. 2017. № 22. С. 28–33.

Kharchuk, T. (2017), “Identifying promising areas of providing sustainable development for gardening enterprises”, Agrosvit, vol. 22, pp. 28–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.