EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ НЕСТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Г. Ф. Мазур

Назад

УДК: 330.35.01;330.357;631.1

Г. Ф. Мазур

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ НЕСТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті визначенно методи податкового регулювання інноваційних аспектів розвитку агропромислового виробництва. Розроблено заходи активізації інноваційних процесів в агропромисловому виробництві. Досліджено Типи моделей розвитку агропромислового виробництва. Проаналізовано рівень прямих іноземних інвестицій у сільське господарство України. Визначено складові моделі розвитку агропромислового виробництва.

G. Mazur

FORMATION OF THE CONCEPT OF INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION UNDER CONDITIONS OF NOT A SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Summary

This article defines the methods of tax regulation of innovative aspects of ro-flow of agro-industrial production. The measures of activation of innovative processes in ag-industrial production are developed. The types of models of development of agroindustrial production are investigated. The level of direct foreign investments in agriculture of Ukraine is analyzed. The components of the model of development of agro-industrial production are determined.

№ 22 2017, стор. 7 - 15

Кількість переглядів: 1044

Відомості про авторів

Г. Ф. Мазур

к. е. н., доцент, Заслужений економіст України, депутат Вінницької обласної ради

G. Mazur

Ph.D., assistant professor, Honored Economist of Ukraine, deputy of the Vinnytsia Regional Council

Як цитувати статтю

Мазур Г. Ф. Формування концепції інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового виробництва в умовах нестійкого економічного розвитку України. Агросвіт. 2017. № 22. С. 7–15.

Mazur, G. (2017), “Formation of the concept of innovation and investment development of agricultural production under conditions of not a sustainable economic development of Ukraine”, Agrosvit, vol. 22, pp. 7–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.