EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Г. М. Терен

Назад

УДК: 658.012.1

Г. М. Терен

СИСТЕМА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті обгрунтовано систему методологічних елементів аналізу ліквідності підприємства, яка розкриває логіку процесу аналізу. Уточнено мету і виділено завдання аналізу ліквідності. З'ясовано, якою повинна бути періодичність здійснення аналітичних оцінок. Виділено об'єкти та систематизовано показники аналізу ліквідності сільськогосподарського підприємства. Систематизовано фактори, які впливають на ліквідність підприємства на основі чого побудовано факторну модель ліквідності підприємства.
З метою системного відображення способів і методів аналізу ліквідності їх розмежовано за процесами оцінки, діагностики (факторного аналізу) і прогнозування рівня ліквідності підприємства. У дослідженні конкретизовано джерела вхідної та вихідної інформації.
Запропонований підхід дає можливість здійснювати аналіз ліквідності з урахуванням умов внутрішнього і зовнішнього середовища, можливостей аналітичного інструментарію та потреб конкретних користувачів інформації.

H. Teren

SYSTEM OF METHODOLOGICAL ELEMENTS OF THE ANALYSIS OF LIQUIDITY OF AN AGRICULTURAL ENTERPRISE

Summary

this article is a summary of the methodological elements of the analysis of liquidity of the company, which is explaining the logical process of the liquidity analysis. The aim and the target of analysis of liquidity is there. The sequence of the analysis marks are established. Objects and systematic indicators of the agricultural company liquidity analysis are clearly separated. The factors affecting the liquidity of the company are systemized and the base is build using a fractured model of company's liquidity.
To systematize the impression of the type and methods liquidity analysis they are separated by the process of the marks diagnosis (factor analysis) and planning of the level of liquidity of the company. This analysis have structured sources of the incoming and oncoming information.
Mentioned earlier method is able to make analysis liquidity, taking to account conditions of inside and outside environment ability of analytic instrumental and needs of the users of this information.

№ 21 2017, стор. 30 - 34

Кількість переглядів: 959

Відомості про авторів

Г. М. Терен

к. е. н., асистент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

H. Teren

PhD (Econ.), аssistant of the department of accounting, audit and economic analysis, Chernivtsi National University named Yuri Fedkovich, Chernivtsi

Як цитувати статтю

Терен Г. М. Система методологічних елементів аналізу ліквідності сільськогосподарського підприємства. Агросвіт. 2017. № 21. С. 30–34.

Teren, H. (2017), “System of methodological elements of the analysis of liquidity of an agricultural enterprise”, Agrosvit, vol. 21, pp. 30–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.