EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
О. В. Лазарєва, О. С. Хапун

Назад

УДК: 332.2:631-021.387

О. В. Лазарєва, О. С. Хапун

ОСОБЛИВОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Анотація

У статті проаналізовано підходи щодо визначення терміну "сталий розвиток". Досліджено роботи відомих вчених, що внесли вагомий внесок у теоритико-методичні та практичні аспекти сталого розвитку сільськогосподарського землекористування. Викладено критерії досягнення сталого розвитку. Обгрунтовано методологічні основи концепції сталого розвитку. Розкрито поняття "сталий розвиток сільськогосподарського землекористування". Проаналізовано сутність екологічного підходу в землекористуванні. Визначено еколого-економічні пріоритети у вирішенні основних завдань із забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення. Запропоновані інноваційні аспекти сталого землекористування, які передбачають, що воно повинно включати в себе такі елементи як: формування екологічної свідомості, свідомості на основі теоретичних знань, екологізація управління, екологізація виробництва, екологізація споживача і, сформована на основі цього, екологізація стилю життя.

O. Lazarieva, O. Hapun

FEATURES OF STEADY DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL LAND-TENURE

Summary

This article analyzes approaches to the definition of the "sustainable development" term. Works of famous scientists who made significant contributions to the theoretical, methodological and practical aspects of sustainable development of agricultural land use have been investigated. The criteria for achieving sustainable development are outlined. The methodological foundations of the concept of sustainable development are substantiated. The concept of "sustainable development of agricultural land use" is disclosed. The essence of the ecological approach in land use is analyzed. The ecological and economic priorities in solving the main tasks of ensuring the sustainable use of agricultural land are determined. Innovative aspects of sustainable land use, which envisage that it should include such elements as: formation of ecological consciousness, consciousness on the basis of theoretical knowledge, ecologization of management, ecologization of production, ecologization of the consumer and, based on this, environmentalization of lifestyle are proposed.

№ 21 2017, стор. 21 - 25

Кількість переглядів: 1068

Відомості про авторів

О. В. Лазарєва

д. е. н., доцент кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

O. Lazarieva

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of management the landed resources department, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine


О. С. Хапун

студентка, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

O. Hapun

student, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Лазарєва О. В., Хапун О. С. Особливості сталого розвитку сільськогосподарського землекористування. Агросвіт. 2017. № 21. С. 21–25.

Lazarieva, O. and Hapun, O. (2017), “Features of steady development of agricultural land-tenure”, Agrosvit, vol. 21, pp. 21–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.