EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
Н. О. Петренко

Назад

УДК: 631.1:65.01

Н. О. Петренко

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Анотація

Удосконалення стратегічного управління підприємством як складною соціально-економічною системою є одним з ключових шляхів стабілізації економіки України. Інтеграційні процеси вимагають нових підходів до управління агропідприємствами і базуються на стратегічних концепціях, що дозволяють будувати моделі інноваційного розвитку підприємства за умов мінливого зовнішнього середовища. Ключовим аспектом стратегічного управління підприємствами є визначення найбільш важливих компонентів, що формують його методологію.
У статті проаналізовано понятійно-категоріальний апарат стратегічного управління, зокрема в питаннях стратегії, методів аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства. Виокремлено чинники, що впливають на реалізацію процесу стратегічного управління підприємствами аграрного сектору. Окреслено стратегічні цілі розвитку та управління агропідприємством. Розроблено методологічний апарат щодо удосконалення системи стратегічного управління на основі використання методу "Системи збалансованих показників".

N. Petrenko

METHODOLOGICAL ELEMENTS OF STRATEGIC MANAGEMENT THE ENTERPRISES TO AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE

Summary

The main way economic of stabilization Ukraine is improvement strategic to enterprise management, as a complex social economic system. Integration processes to require new approaches the management of agro enterprises and are based on strategic concepts, allowing to build the models of innovative development of the enterprise under conditions of change in the external environment. The important aspect strategic management of enterprises is the definition of the most important components, which form its methodology.
In the article analysed conceptual and categorical foundations of strategic management, in particular, in questions of strategy, methods of analysis external and internal environment of the enterprise. Determined factors, affecting on the implementation of strategic to the management process of enterprises the agrarian sector. Outlined the strategic goal to the management of agro enterprise. Developed the methodology to improve the system of strategic management, on the basis of use method "Balansed ScoreCard".

№ 19-20 2017, стор. 30 - 36

Кількість переглядів: 1068

Відомості про авторів

Н. О. Петренко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

N. Petrenko

PhD (Economics), Associate Professor department of management, Uman National University of Horticulture, Uman

Як цитувати статтю

Петренко Н. О. Методологічні елементи стратегічного управління підприємствами аграрного сектору України. Агросвіт. 2017. № 19-20. С. 30–36.

Petrenko, N. (2017), “Methodological elements of strategic management the enterprises to agrarian sector of Ukraine”, Agrosvit, vol. 19-20, pp. 30–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.