EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПЛЕМІННОГО СВИНАРСТВА УКРАЇНИ
М. І. Ібатуллін

Назад

УДК: 338.43:636.4.022

М. І. Ібатуллін

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПЛЕМІННОГО СВИНАРСТВА УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглядаються проблеми розвитку племінного свинарства в Україні як основи функціонування ефективного та конкурентноспроможного товарного свинарства.
Як свідчать результати дослідження, з реформуванням сільськогосподарського виробництва, зміною форм власності та з інших причин, великих втрат зазнало товарне свинарство, що негативно позначилося й на ефективності роботи племінних господарств — племзаводів і особливо племрепродукторів.
Встановлено, що суттєвим чинником, який вплинув на занепад племінного свинарства, є те, що більшість великотоварних господарств корпоративного сектору орієнтуються на купівлю племінних свиней іноземної селекції.
Доведено, що з метою виходу на світовий рівень із власним племінним поголів'ям, нашій державі потрібно змінити ряд аспектів, починаючи з законодавства і закінчуючи розподілом функцій (між державою і виробниками).

M. Ibatullin

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF BREEDING PIG BREEDING OF UKRAINE

Summary

The article deals with the problems of the development of breeding pig production in Ukraine as the basis for the functioning of efficient and competitive commodity pig production.
According to the results of the study, agricultural production reform, changes in ownership patterns and other causes, commodity pig production has suffered great losses, which also negatively impacted on the efficiency of the work of breeding farms — breeding plants and, in particular, breeding producers.
It has been established that the essential factor influencing the decline of breeding pig breeding is that most large-scale farms of the corporate sector are oriented towards the purchase of breeding pigs of foreign selection.
It is proved that in order to reach the world level with our own breeding stock, our state needs to change a number of aspects: from legislation to division of functions (between the state and producers).

№ 19-20 2017, стор. 24 - 29

Кількість переглядів: 1122

Відомості про авторів

М. І. Ібатуллін

д. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

M. Ibatullin

PHD doctor, associate professor National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine

Як цитувати статтю

Ібатуллін М. І. Організаційно-економічні засади розвитку племінного свинарства України. Агросвіт. 2017. № 19-20. С. 24–29.

Ibatullin, M. (2017), “Organizational and economic principles of development of breeding pig breeding of Ukraine”, Agrosvit, vol. 19-20, pp. 24–29.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.