EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ШИШАЦЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ З УРАХУВАННЯМ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Т. О. Бардіна

Назад

УДК: 332.1

Т. О. Бардіна

ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ШИШАЦЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ З УРАХУВАННЯМ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У проаналізовано та наведено перспективи соціально-економічного розвитку Шишацької об'єднаної територіальної громади враховуючи соціальну відповідальність аграрних підприємств. На підставі попереднього аналізу розроблено та описано 4 основні, на нашу думку, найбільш імовірні варіанти розвитку цієї громади, враховуючи сучасну економічну, політичну та економічну ситуацію, що склалася в Україні.

T. Bardina

PROSPECTS FOR THE SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SHISHAKY UNITED TERRITORIAL COMMUNITY, TAKING INTO ACCOUNT THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF AGRARIAN ENTERPRISES

Summary

In this article the prospects of social and economic development of Shishaky united territorial community are analyzed and given, taking into account the social responsibility of agrarian enterprises. Based on the previous analysis, 4 main, in our opinion, the most likely variants of the development of this community have been developed and described, taking into account the current economic, political and economic situation in Ukraine.

№ 18 2017, стор. 76 - 79

Кількість переглядів: 1093

Відомості про авторів

Т. О. Бардіна

ст. викладач кафедри підприємництва і права, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

T. Bardina

Senior Lecturer of the Department of Entrepreneurship and Law in Poltava state agrarian academy, Poltava

Як цитувати статтю

Бардіна Т. О. Перспективи соціально-економічного розвитку шишацької об'єднаної територіальної громади з урахуванням соціальної відповідальності аграрних підприємств. Агросвіт. 2017. № 18. С. 76–79.

Bardina, T. (2017), “Prospects for the social and economic development of the shishaky united territorial community, taking into account the social responsibility of agrarian enterprises”, Agrosvit, vol. 18, pp. 76–79.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.