EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОРМАТИВНА ПОТРЕБА В МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСАХ ЯК ФАКТОР ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА
М. Г. Михайлов

Назад

УДК: 631.11.005 (477)

М. Г. Михайлов

НОРМАТИВНА ПОТРЕБА В МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСАХ ЯК ФАКТОР ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті досліджено основні тенденції оснащення матеріально-технічної бази хмелепідприємств. Окреслено стан та перспективи розвитку матеріально-технічної бази хмелепідприємств, яка б відповідала світовим стандартам та сучасним вимогам щодо новітніх технологій. Зростання рівня фондозабезпеченності аграрного сектору економіки, відповідність складу основних засобів кращим світовим зразкам, розвиток на інноваційно-інвестиційній основі техніко-технологічного потенціалу сільськогосподарського виробництва є першочерговим стратегічним завданням.

M. Мyhaulov

A NORMATIVE REQUIREMENT IS IN MATERIAL AND TECHNICAL RESOURCES, AS A FACTOR OF BASIS OF FORMING OF BASE OF ENTERPRISE

Summary

Розкрито та обгрунтовано важливість формування матеріально-технічної бази хмелепідприємства у практичному значенні.
The basic tendencies of rigging of material and technical base of hop-grower economies are investigational in the article. The state and prospects of development of material and technical base of hop-grower economies are outlined, what would answer world standards and modern requirements in relation to the newest technologies. Increase of level of to material well-being agrarian to the sector of economy, accordance of composition of the fixed assets to the best world standards, development on innovative-investment basis of technical and technological potential of agricultural production is a near-term strategic task.
Importance of forming of material and technical base of hop-grower economies is exposed and reasonable in practical value.

№ 18 2017, стор. 63 - 68

Кількість переглядів: 1063

Відомості про авторів

М. Г. Михайлов

к. тех. н., докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

M. Мyhaulov

candidate of engineering sciences, National Scientific Center "Institute of agrarian economy"

Як цитувати статтю

Михайлов М. Г. Нормативна потреба в матеріально-технічних ресурсах як фактор основи формування бази підприємства. Агросвіт. 2017. № 18. С. 63–68.

Мyhaulov, M. (2017), “A normative requirement is in material and technical resources, as a factor of basis of forming of base of enterprise”, Agrosvit, vol. 18, pp. 63–68.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.