EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОГНОЗ
Т. О. Костюк

Назад

УДК: 338.45:330.46

Т. О. Костюк

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОГНОЗ

Анотація

У статті проведено кількісну та якісну ідентифікацію стану економічної безпеки сільського господарства України. За допомогою сучасного економіко-математичного інструментарію визначено вагу кожного з індикаторів (обраних із соціальної, виробничої та екологічної множини показників), що впливають на рівень інтегрального індексу стану економічної безпеки сільського господарства, а також наведено візуалізацію "Гомеостатичного плато", яка дозволяє наочно продемонструвати взаємозв'язок порогових та граничних значень, які визначатимуть умовні смуги "безпеки" та "небезпеки" для подальшого розвитку. Науково обгрунтовані короткостроковий та довгостроковий прогнози динамічного ряду значень інтегрального індексу економічної безпеки сільського господарства дозволяють уточнити стратегічні орієнтири для комплексного розвитку сільських територій та агросектору, які обрані профільним міністерством та науковими організаціями, що входять до системи НААН України.

T. Kostiuk

ECONOMIC SAFETY OF UKRAINE'S AGRICULTURE: CURRENT STATUS AND FORECAST

Summary

The article provides quantitative and qualitative identification of the state economic security of agriculture in Ukraine. With the help of modern economic and mathematical tools, the weight of each of the indicators (selected from the social, industrial and ecological set of indicators), which affect the level of the integral index of the state of economic security of agriculture, is determined. The "Homeostat Plateau" allows visualization of the interconnection the threshold and threshold values that will determine the conditional "safety" and "danger" bands for further development. The scientifically grounded short-term forecasts of the dynamic range of values of the integral index of economic security of agriculture allow to specify strategic guidelines for the integrated development of rural areas and rural-sectors chosen by the profile ministry and scientific organizations that are part of the NAAN system of Ukraine.

№ 17 2017, стор. 53 - 62

Кількість переглядів: 1049

Відомості про авторів

Т. О. Костюк

аспірант кафедри економіки праці та розвитку сільських територій, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

T. Kostiuk

PhD student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Костюк Т. О. Економічна безпека сільського господарства України: сучасний стан та прогноз. Агросвіт. 2017. № 17. С. 53–62.

Kostiuk, T. (2017), “Economic safety of Ukraine's agriculture: current status and forecast”, Agrosvit, vol. 17, pp. 53–62.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.