EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН: ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
В. Ф. Рошкевич

Назад

УДК: 330.341.1:332.146.2

В. Ф. Рошкевич

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН: ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Обгрунтовується доцільність удосконалення системи державного регулювання інституціональних змін в Україні з огляду на наявність значної кількості інституціональних пасток та інституціональних розривів, які утворилися в національній економіці через відсутність селективного принципу при імпорті інститутів у вітчизняну господарську практику. Встановлено, що зміст державного регулювання інституціональних змін розкривається через його здатність до створення і підтримки життєдіяльності певних інститутів. Доведено, що вирішальний вплив на формування механізму державного регулювання інституціональних змін здійснюють так звані фактори-каталізатори (рівень розвитку конкуренції, рівень розвитку науки та технологій, рівень доступності інформації, рівень юридичного захисту, рівень економічної безпеки, рівень розвитку соціальної інфраструктури, рівень демократії та рівень життя населення). Доведено, що реалізація механізму державного регулювання інституціональних змін має включати наступні етапи: діагностика інституціонального середовища, формування системи критеріїв та обмежень, вибір і реалізація пріоритетів інституціональних змін через відповідні блоки державної влади та оцінка ефективності прийнятих рішень.

V. Roshkevych

GOVERNMENT CONTROL OF INSTITUTIONAL CHANGES: FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND IMPLEMENTATION MECHANISMS

Summary

The expediency to improve the government control of institutional changes system in Ukraine considering the existence of a considerable amount of institutional traps and gaps that arose in the national economy due to the lack of selective principle when importing institutes into the national business environment is being grounded. It has been determined that the contents of government control of institutional changes are revealed through its ability to create and support viability of certain institutes. It has been proven that so called catalyst factors (the levels of competitiveness development, science and technology development, information accessibility, legal protection, economic security, amenity infrastructure, democracy and living standards) have a decisive influence on the formation of the government control of institutional changes mechanism. It has been proven that the implementation of the government control of institutional changes mechanism has to involve the following stages: institutional environment diagnostics, criteria and limits system establishment, choice and implementation of priorities of institutional changes through respective government bodies and evaluation of the effectiveness of the decisions made.

№ 17 2017, стор. 35 - 40

Кількість переглядів: 960

Відомості про авторів

В. Ф. Рошкевич

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління", м. Київ

V. Roshkevych

Postgraduate student, Science and Research Institute of the National Academic Institution "Academy of Financial Management", Kyiv

Як цитувати статтю

Рошкевич В. Ф. Державне регулювання інституціональних змін: фундаментальні засади та механізми реалізації. Агросвіт. 2017. № 17. С. 35–40.

Roshkevych, V. (2017), “Government control of institutional changes: fundamental principles and implementation mechanisms”, Agrosvit, vol. 17, pp. 35–40.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.