EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЛЕКСНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У КАРПАТСЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ РАЙОНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Т. С. Миклуш

Назад

УДК: 504.062

Т. С. Миклуш

КОМПЛЕКСНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У КАРПАТСЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ РАЙОНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Анотація

Розкривається зміст забезпечення комплексного природокористування в Карпатському економічному районі, виходячи з особливостей господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу та взаємозв'язку між використанням окремих видів природних ресурсів. Ідентифіковано характерні ознаки відсутності системи комплексного природокористування в діяльності переважної більшості природокористувачів в Карпатському економічному районі. Визначено передумови переходу до моделі комплексного природокористування у сфері землекористування, лісокористування та водокористування. Обгрунтовано напрями забезпечення комплексного природокористування в Карпатському економічному районі шляхом перегляду пріоритетів залучення земельних ресурсів у відтворювальний процес, збільшення площі земель лісогосподарського призначення, встановлення особливого режиму водокористування у гірській місцевості.

T. Myklush

INTEGRATED NATURE MANAGEMENT IN CARPATHIAN ECONOMIC REGION: PECULIARITIES AND DIRECTIONS TO SECURE

Summary

The article dwells upon ensuring integrated nature management in Carpathian economic region based on peculiarities of natural-resources potential development and correlation between usage of separate types of natural resources. The characteristic features of the absence of the integrated nature management system in the activities of the overwhelming majority of natural resource users in Carpathian economic region have been identified. The preconditions for transition to the integrated nature management model in the field of land, forest and water management have been determined. The directions to ensure integrated nature management in Carpathian economic region by re-evaluation of the attraction of land resources into the reproduction process, increase in forestry lands area and establishment of a special water use schedule in the mountains have been substantiated.

№ 17 2017, стор. 30 - 34

Кількість переглядів: 994

Відомості про авторів

Т. С. Миклуш

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

T. Myklush

postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Миклуш Т. С. Комплексне природокористування у карпатському економічному районі: особливості та напрями забезпечення . Агросвіт. 2017. № 17. С. 30–34.

Myklush, T. (2017), “Integrated nature management in carpathian economic region: peculiarities and directions to secure”, Agrosvit, vol. 17, pp. 30–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.