EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
А. С. Шолойко

Назад

УДК: 368

А. С. Шолойко

ОСОБЛИВОСТІ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

З'ясовано основні показники розвитку ринку сільськогосподарського страхування в Україні. Охарактеризовано елементи інфраструктури ринку сільськогосподарського страхування, а саме: національні та міжнародні об'єднання страховиків у вказаній сфері; проект Міжнародної фінансової корпорації (Група Світового банку) щодо розвитку сільськогосподарського страхування; програми підготовки і підвищення кваліфікації аварійних комісарів, які здійснюють діяльність із визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків у сільському господарстві в галузі рослинництва та інші. Узагальнено діяльність страховиків-учасників Аграрного страхового пулу. Визначено особливості інфраструктури ринку сільськогосподарського страхування в Україні та надано пропозиції щодо залучення інших суб'єктів (насіннєві компанії; компанії, що надають послуги із супутникового спостереження тощо) для стимулювання сільськогосподарських виробників страхувати ризики основної діяльності.

A. Sholoiko

FEATURES OF THE INFRASTRUCTURE OF AGRICULTURAL INSURANCE MARKET IN UKRAINE

Summary

Main indicators of development of agricultural insurance market in Ukraine are determined. Elements of the infrastructure of agricultural insurance market, namely: national and international associations of insurers; Ukraine Agri-Insurance Development Project of the International Finance Corporation (the World Bank Group); programs of training and advanced training of loss adjusters, who carry out activity of determining cause of the occurrence of an insured event and size of losses in agriculture in the field of plant growing, and others are characterized. Activity of insurers-members of Agrarian Insurance Pool are summarized. The peculiarities of the infrastructure of agricultural insurance market in Ukraine are determined and suggestions for attracting other subjects (seed companies; companies providing satellite monitoring services, etc.) to encourage agricultural producers to insure risks of their main activity are given.

№ 17 2017, стор. 20 - 24

Кількість переглядів: 1036

Відомості про авторів

А. С. Шолойко

к. е. н., с. н. с., доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

A. Sholoiko

PhD in economics, Senior Research Fellow, Associate Professor of the Department of Insurance, Banking and Risk-Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Як цитувати статтю

Шолойко А. С. Особливості інфраструктури ринку сільськогосподарського страхування в Україні. Агросвіт. 2017. № 17. С. 20–24.

Sholoiko, A. (2017), “Features of the infrastructure of agricultural insurance market in Ukraine”, Agrosvit, vol. 17, pp. 20–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.