EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОНІТОРИНГ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ — НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
О. І. Котикова, К. Г. Дідур, Р. В. Душук

Назад

УДК: 332.2.021.012.33

О. І. Котикова, К. Г. Дідур, Р. В. Душук

МОНІТОРИНГ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ — НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

У статті проведено оцінку конкурентоспроможності сільськогосподарської діяльності Веселинівського району Миколаївської області. Аналіз здійснено в контексті визначення місця району у загальних показниках результативності діяльності сільськогосподарських підприємств регіону. Проаналізовано динаміку (за 2010—2016 роки) та встановлено тенденції зміни таких показників: вихід валової продукції сільського господарства у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь; вихід товарної продукції сільського господарства у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь; вихід прибутку від реалізації продукції сільського господарства у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь; вихід зернових культур у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь; рівень рентабельності діяльності сільськогосподарських підприємств. В результаті дослідження визначено рейтинг Веселинівського району за основними показниками результативності діяльності сільськогосподарських підприємств Миколаївської області, що дозволяє встановити рівень конкурентоспроможності району при формуванні програми розвитку сільського господарства та обгрунтуванні грантових запитів.

O. Kotykova, K. Didur, R. Dushuk

MONITORING OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURE OF THE REGION — NECESSARY COMPOSITION OF EURO-INTEGRATION PROCESSES

Summary

The article assesses the competitiveness of agricultural enterprises in Veselinovsky district of Mykolaiv region. The analysis is carried out in the context of determining the location of the district in the overall performance indicators of agricultural enterprises in the region. The dynamics was analyzed (for 2010—2016) and trends of such indicators were established: output of gross agricultural output per 100 hectares of agricultural land; Output of commodity products of agriculture per 100 hectares of agricultural land; Yield of profit from sales of agricultural products per 100 hectares of agricultural land; Yield of grain crops per 100 hectares of agricultural land; The level of profitability of agricultural enterprises. As a result of the study, the rating of Veselinivsky district was determined by the main indicators of the performance of the agricultural enterprises of the Mykolaiv region, which allows determining the level of competitiveness of the district when forming the program of agricultural development and substantiating grant requests.

№ 17 2017, стор. 8 - 14

Кількість переглядів: 786

Відомості про авторів

О. І. Котикова

д. е. н., професор, завідуюча кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

O. Kotykova

doctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv


К. Г. Дідур

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

K. Didur

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv


Р. В. Душук

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

R. Dushuk

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Котикова О. І., Дідур К. Г., Душук Р. В. Моніторинг конкурентоспроможності сільського господарства регіону — необхідна складова євроінтеграційних процесів. Агросвіт. 2017. № 17. С. 8–14.

Kotykova, O., Didur, K. and Dushuk, R. (2017), “Monitoring of competitiveness of agriculture of the region — necessary composition of euro-integration processes”, Agrosvit, vol. 17, pp. 8–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.