EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ СЛУЖБ НА РИНКУ ДОРАДЧИХ ПОСЛУГ
М. Ф. Безкровний

Назад

УДК: 004.451.47

М. Ф. Безкровний

ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ СЛУЖБ НА РИНКУ ДОРАДЧИХ ПОСЛУГ

Анотація

Статтю присвячено аналізу особливостей надання консалтингових послуг аграрними науковими парками. Аграрні наукові парки разом з інформаційно-консультаційними службами могли б стати додатковим інструментом співпраці держави, науки і освіти, інвесторів і суспільства. Наукові парки є ефективною формою зближення науки і виробництва, бо скорочується до мінімуму тривалість циклу "дослідження — розробка — упровадження". У технопарках зосереджуються висококваліфіковані кадри різних спеціальностей: учені, розробники, дослідники, аналітики, інженери, фахівці різного профілю, що забезпечує можливість міжгалузевих досліджень.

M. Bezkrovnyy

ACTIVITIES OF NON-GOVERNMENTAL INFORMATION AND CONSULTING SERVICES IN THE MARKET OF ADVISORY SERVICES

Summary

This article is devoted to the analysis of the peculiarities of providing consulting services to agrarian science parks. Agrarian science parks, along with information and consulting services, could become an additional instrument of cooperation between the state, science and education, investors and society. Science parks are an effective form of convergence of science and production, since the minimum length of the "research — development — implementation" cycle is minimized. In technology parks are highly skilled personnel of different specialties — scientists, developers, researchers, analysts, engineers, specialists of various profiles, which provides the possibility of interdisciplinary research.

№ 15-16 2017, стор. 27 - 29

Кількість переглядів: 1049

Відомості про авторів

М. Ф. Безкровний

к. т. н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

M. Bezkrovnyy

Ph.D., Associate Professor of Department of agrarian consulting and service, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.