EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОТРИМАННЯ ДЕРЕВНОЇ БІОМАСИ З ВЕРБИ
І. Т. Слюсар, А. М. Ткаченко

Назад

УДК: 620.925:58

І. Т. Слюсар, А. М. Ткаченко

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОТРИМАННЯ ДЕРЕВНОЇ БІОМАСИ З ВЕРБИ

Анотація

У статті розглянуто основні економічні аспекти виробництва деревної біомаси з верби. Проаналізовано основні витрати, що виникають у процесі закладання біоенергетичних плантацій на осушуваних торфовищах. За результатами проведених розрахунків складено технологічну карту вирощування біоенергетичної верби Salix triandra L (сорт Панфильська) на органогенних грунтах Київської області. Виявлено, що запропонована технологія демонструє значно вищу економічну ефективність виробництва біомаси з енергетичної верби у порівнянні з іншими відомими варіантами та дозволяє повноцінно використати потенціал осушуваних торфовищ Полісся та Лісостепу для виробництва біопалива і забезпечити отримання до 35 т/га вологої біомаси щороку.

I. Slyusar, A. Tkachenko

ECONOMIC ASPECTS OF OBTAINING WILLOW BIOMASS

Summary

The article reviews the main economic aspects of obtaining willow biomass. The basic costs, which occur in the process of creating SRC plantations at the drainable peatlands were analyzed. Based on the research calculations, was created technological map of Salix willow cultivation process (Panfyl'ska variety) for organogenic soils of the Kyiv region. It has been found that the proposed technology demonstrates significantly higher economic efficiency of the biomass production from energy willow compared with other known variants and allows to fully use the potential of the drainable peatlands of Polissya and Forest-Steppe zones for biofuel production and ensure up to 35 t/ha of wet biomass every year.

№ 15-16 2017, стор. 21 - 26

Кількість переглядів: 1070

Відомості про авторів

І. Т. Слюсар

д. с.-г. н., професор, головний науковий співробітник, ННЦ "Інститут землеробства НААН", смт. Чабани

I. Slyusar

Doctor of Agricultural Sciences, professor, main research scientist, NSC "Institute of Agriculture of NAAS", Chabany


А. М. Ткаченко

науковий співробітник, ННЦ "Інститут землеробства НААН", смт. Чабани

A. Tkachenko

Research scientist, NSC "Institute of Agriculture of NAAS", Chabany

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.