EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНА МЕТОДИКА КАПІТАЛІЗАЦІЇ РЕНТНОГО ДОХОДУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
Р. І. Буряк, Б. О. Аврамчук

Назад

УДК: 332.6

Р. І. Буряк, Б. О. Аврамчук

СУЧАСНА МЕТОДИКА КАПІТАЛІЗАЦІЇ РЕНТНОГО ДОХОДУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено методи капіталізації чистого операційного або рентного доходу при визначенні вартості земель сільськогосподарського призначення та запропоновано сучасну методику капіталізації рентного доходу в Україні.
Під час проведення роботи було розкрито шляхи капіталізації чистого операційного або рентного доходу та їхні основні складові — чистий операційний або рентний дохід та ставка капіталізації.
У процесі дослідження було обгрунтовано, що при використанні земель сільськогосподарського призначення в поточних умовах, основним джерелом доходу є диференціальний рентний дохід від використання сільськогосподарських угідь, а також наведено його розрахунок у розрізі регіонів України.
Спираючись на поточний стан ринку земель сільськогосподарського призначення та рівень економічного розвитку країни було обгрунтовано та розраховано ставку капіталізації рентного доходу в сільському господарстві України та розраховано значення капіталізованого рентного доходу від використання сільськогосподарських угідь у розрізі регіонів.

R. Buryak, B. Avramchuk

MODERN METHOD OF CAPITALIZATION OF RENT INCOME IN AGRICULTURE OF UKRAINE

Summary

The article analyzes the methods of capitalization of net operating or rent income in determining the value of agricultural land and proposes a modern method of capitalization of rent income in Ukraine.
During the work, the ways of capitalization of net operating or rent income were disclosed and their main components — net operating or rent income and capitalization rate.
In the course of the research, it was substantiated that when using agricultural lands under current conditions, the main source of income is differential rent income from the use of agricultural land, as well as its calculation by the regions of Ukraine.
Based on the current state of the agricultural land market and the level of economic development of the country, it was justified and calculated the rate of capitalization of rental income in agriculture of Ukraine and calculated the value of capitalized rent income from the use of agricultural land by the regions.

№ 15-16 2017, стор. 11 - 16

Кількість переглядів: 976

Відомості про авторів

Р. І. Буряк

д. е. н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

R. Buryak

Doctor of Economics, Associate Professor of the Marketing and International Trade Department, National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv


Б. О. Аврамчук

аспірант, асистент кафедри геодезії та картографії, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

B. Avramchuk

Ph.D.-student, Assistant of the Geodesy and Cartography Department, National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.