EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПОДАТКУВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
С. М. Ткачів

Назад

УДК: 332.36: 630*91

С. М. Ткачів

ОПОДАТКУВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

У статті досліджено стан та проблеми оподаткування у лісовому господарстві. Проведено порівняння податкової системи лісового та сільського господарств. Здійснено аналіз структурних елементів податкової політики. Встановлено, що в Україні підприємства лісового господарства, сплачуючи рентну плату за спеціальне використання лісових ресурсів у бюджети, отримують незначне фінансування з державного бюджету не пов'язане із обсягом сплачених податків. Здійснено аналіз справляння ренти за спеціальне використання лісових ресурсів, видатків на лісове господарство в Україні. Запропоновано змінити діючу систему та здійснювати оподаткування земель лісогосподарського призначення за прикладом сільського господарства, а також враховуючи досвід зарубіжних країн. Адже нині мета цього платежу, як такого, що спрямований на фінансування відновлення лісових ресурсів, будівництва доріг, лісовідтворення та лісорозведення, охорони та захисту лісу в Україні не досягається.

S. Tkachiv

TAXATION OF FORESTRY: PROBLEMS AND PERSPECTIVES

Summary

The state and problems of taxation in the forestry sector were investigated. A comparison of the tax system of forestry and agriculture was carried out. Analysis of the structural elements of tax policy is implemented. It is established that in Ukraine, forestry enterprises paying rent for the special use of forest resources to the budgets receive little financing from the state budget, which is not related to the amount of taxes paid. Also, the analysis of leasing for special use of forest resources, expenditures on forestry in Ukraine was implemented. Changing the existing system and taxing agricultural lands using the example of agriculture, as well as taking into account the experience of foreign countries is proposed.

№ 14 2017, стор. 50 - 54

Кількість переглядів: 864

Відомості про авторів

С. М. Ткачів

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

S. Tkachiv

PhD student of Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

Як цитувати статтю

Ткачів С. М. Оподаткування лісового господарства: проблеми і перспективи. Агросвіт. 2017. № 14. С. 50–54.

Tkachiv, S. (2017), “Taxation of forestry: problems and perspectives”, Agrosvit, vol. 14, pp. 50–54.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.