EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Г. Є. Павлова, О. В. Білоткач

Назад

УДК: 631.164.23

Г. Є. Павлова, О. В. Білоткач

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Сучасна інвестиційна політика сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області включає зростання вигод від залучення інвестицій. Необхідна практична розробка та реалізація конкретних заходів і механізмів інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств. Доведено, що для інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області необхідна виважена державна підтримка, держава має виконувати функції гаранта стабільності інвестиційного клімату за рахунок проведення регламентованої та передбачуваної податкової, амортизаційної, митної, цінової та кредитної політики.
У статті представлені основні результати діяльності сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області. Досліджено специфіку, стан та тенденції розвитку інвестиційних процесів в сільському господарстві. Проведено економічну оцінку ефективності інвестицій сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області.

G. Pavlova, O. Bilotkach

SPECIAL QUALITIES DEVELOPMENT OF INVESTMENT SUPPORT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF DNIPROPETROVSK REGION

Summary

Modern investment policy of agricultural enterprises of Dnipropetrovsk region involves the growth of benefits from the investment. We need a practical development and implementation of specific measures and mechanisms of investment support for agricultural enterprises. It is proved that for the investment support of agricultural enterprises of the Dnipropetrovsk region balanced public support is required, the state should serve as the guarantor of the stability of the investment climate through the implementation of regulated and anticipated tax, depreciation, customs, pricing and credit policies.
The article presents the main results of agricultural enterprises in Dnipropetrovsk region. The specificity, status and trends of investment processes in agriculture are investigated. The economic evaluation of the effectiveness of farm investments in Dnipropetrovsk region is done.

№ 14 2017, стор. 17 - 21

Кількість переглядів: 904

Відомості про авторів

Г. Є. Павлова

д. е. н., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою, академік Академії економічних наук України, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

G. Pavlova

Doctor of Economics, Professor of Accounting, auditing and management of financial and economic security, Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Dnipropetrovsk State Agrarian University of Economics, Dnipro


О. В. Білоткач

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

O. Bilotkach

postgraduate student, Dnipropetrovsk State Agrarian University of Economics, Dnipro

Як цитувати статтю

Павлова Г. Є., Білоткач О. В. Особливості розвитку інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств дніпропетровської області. Агросвіт. 2017. № 14. С. 17–21.

Pavlova, G. and Bilotkach, O. (2017), “Special qualities development of investment support of agricultural enterprises of dnipropetrovsk region”, Agrosvit, vol. 14, pp. 17–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.