EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЙ
О. В. Камінецька

Назад

УДК: 322.2

О. В. Камінецька

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

У статті проведено аналіз підходів до оцінки ефективності управління та використання земельно-ресурсного потенціалу територій. Досліджено проблеми, які виникли в сфері управління земельними ресурсами та землеустрою і призвели до сучасного складного стану. Запропоновано на основі існуючого досвіду використання комбінованого підходу, що поєднує в собі кілька методів оцінки рівня ресурсного потенціалу території. Представлено схему управління земельно-ресурсним потенціалом територій як симбіозу діяльності органів державної влади та цілеспрямованого процесу, пов'язаного з підвищенням ефективності використання земель для досягнення її сталого розвитку. Представлено основні критерії регулювання розвитку територіальних громад на основі ефективності використання земель з точки зору оцінки рівня добробуту.

О. Kaminetska

METHODOLOGICAL BASIS OF THE RESEARCH DEPARTMENT OF LAND RESOURCE POTENTIAL AREAS

Summary

In this article approaches to assess the effectiveness of management and use of land resources of the area are analyzed. The problems arising in the field of land management and land administration and led to complex modern state are researched. A based on existing experience with the combined approach that combines several methods for assessing resource potential of the area is proposed. The scheme of management of land resource potential of areas like symbiosis activities of public authorities and purposeful process associated with increasing the efficiency of land use to achieve its sustainable development are presented. The basic criteria for the regulation of local communities through effective use of land in terms of assessing the level of well-being is submitted.

№ 13 2017, стор. 39 - 42

Кількість переглядів: 1025

Відомості про авторів

О. В. Камінецька

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

О. Kaminetska

aspirant, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Камінецька О. В. Оцінка ефективності управління та використання земельно-ресурсного потенціалу територій. Агросвіт. 2017. № 13. С. 39–42.

Kaminetska, О. (2017), “Methodological basis of the research department of land resource potential areas”, Agrosvit, vol. 13, pp. 39–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.