EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ
Ю. В. Біляк

Назад

УДК: 33.336.1:352

Ю. В. Біляк

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ

Анотація

Будь-які невизначеності, тобто не строго контрольована діяльність, породжують ризики виникнення витрат і інших негативних наслідків, у тому числі найбільш небезпечний — конфлікт інтересів. Конфлікти інтересів постають як визначальні для інших конфліктів, вони наявні деякими своїми елементами практично в більшості соціальних конфліктів, а перебіг та розв'язання різноманітних конфліктів містять у собі економічну та фінансову складову. Проблеми конфліктів і конфліктних ситуацій завжди цікавили вчених, філософів, громадських діячів. У статті проаналізовано історичні аспекти виникнення конфлікту та відокремлено погляди вчених стосовно цього поняття.

Y. Biliak

HISTORICAL ASPECTS OF CONFLICT AND EVOLUTION OF VIEWS

Summary

Any uncertainty that is not strictly controlled activities generate costs and risks of other adverse effects, including the most dangerous — a conflict of interest. Conflicts of interest are seen as decisive for other conflicts, they present some of their elements practically in most social conflicts and progress and resolution of various conflicts contain an economic and financial component. Problems conflicts and conflicts always interested scientists, philosophers, public figures. The article analyzes the historical aspects of conflict and separate views of scientists on this concept.

№ 13 2017, стор. 29 - 38

Кількість переглядів: 1397

Відомості про авторів

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Y. Biliak

Ph.D, Associate Professor of Management them. Y.Zavadskoho, NUBiP

Як цитувати статтю

Біляк Ю. В. Історичні аспекти виникнення конфлікту та еволюція поглядів. Агросвіт. 2017. № 13. С. 29–38.

Biliak, Y. (2017), “Historical aspects of conflict and evolution of views”, Agrosvit, vol. 13, pp. 29–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.